Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ IX.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

9.1. Завдання та об’єкти обліку


Облік грошових коштів і розрахунково-кредитних відносин — це реєстрація руху грошей в касі, на рахунках у банках і ощадних касах; розрахунків підприємств, організацій та установ за взаємними зобов'язаннями; розрахунків з робітниками і службовцями, іншими особами; розрахунків з банками за позичками; розрахунків з бюджетом.

Об’єктами обліку грошових коштів і розрахунково-кредитних операцій є гроші в касі, на рахунках у банку, розрахунки з підприємствами за взаємними зобов’язаннями, розрахунки з робітниками і службовцями та іншими особами, розрахунки з банками за позичками, розрахунки з бюджетом та інші розрахунки.

Головними завданнями обліку грошових коштів та розрахунково-кредитних відносин є:

— точне і своєчасне оформлення документації з руху грошових коштів у касі та поточних рахунках, розрахунків з покупцями і постачальниками, банками, бюджетом, іншими дебіторами і кредиторами;

— контроль за використанням коштів одержаних у касу та кредитів банку;

— своєчасне і вірне відображення на рахунках сум готівки, коштів на поточному рахунку, взаєморозрахунків, кредитних ресурсів, платежів в бюджет;

— контроль за своєчасним поверненням кредитів, оплатою зобов’язань.

Узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті в касах, на поточних, валютних та інших рахунках у банках), грошових документів у національній та іноземній валюті, які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, сплачених проїзних документів тощо) та коштів у дорозі здійснюється в Журналі 1 і відомостях до цього Журналу 1.1, 1.2, 1.3. У Журналі 1 відображають обороти за кредитом рахунків З0 “Каса”, 31 “Рахунки в банках”, 33 “Інші кошти”, а в відомостях до нього — обороти за дебетом цих рахунків.

Записи у Журналі 1 та відомостях до нього здійснюються на підставі первинних та зведених облікових документів (звітів касира і доданих до них прибуткових та видаткових касових ордерів, виписок банку і доданих до них документів тощо) у розрізі кореспондуючих рахунків у хронологічному порядку підсумками за 2—3 дні. Можливе накопичення даних про операції з грошовими коштами за кожний день попередньо в допоміжних відомостях у потрібному аналітичному розрізі з наступним перенесенням підсумкових оборотів за місяць до Журналу 1 і відомостей до нього.

Для відображення операцій, здійснених у іноземній валюті, також використовується Журнал 1 і відомості до нього, які ведуться для кожної іноземної валюти, в якій здійснювалися операції, і позначаються назвою валюти, в якій вони заповнюються. Аналітичні дані про грошові кошти в іноземній валюті наводяться у гривнях і одночасно в тій валюті, в якій здійснювалась операція.

Залишки на відповідних рахунках у відомостях на кінець місяця визначаються як різниця між сумою сальдо на початок місяця і дебетових оборотів за рахунком за поточний місяць і сумою кредитових оборотів за цей же місяць. Сальдо рахунків звіряється з відповідними документами (звітами касира, виписками банку тощо).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити