Бухгалтерський облік у банках

ТЕМА 4

ОБЛІК ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

3. Облік довірчих операцій


Довірчі, або трастові, операції— це операції, які банк виконує за дорученням і в інтересах третьої особи. Вони можуть здійснюватись на користь приватних (фізичних) осіб і підприємств, органів державного управління. В Україні ринок трастових послуг тільки починає формуватись. Його розвиток гальмує недостатність фінансових активів, низький рівень доходів населення, відсутність необхідної правової бази для регулювання відносин, що виникають за операціями за дорученням. До таких операцій належать розпорядження майном після смерті власника, управління майном на довірчій основі, агентські функції та ін.

Нині українські комерційні банки надають лише окремі види агентських послуг:

— зберігання цінностей у сейфі (банк отримує, зберігає і повертає цінності за дорученням клієнта);

— управління активами на правах представника (банк має право не тільки зберігати цінні папери і отримувати за ними дохід, а й виконувати інвестиційні та комерційні операції згідно з інструкціями довірителя);

— виконання функції депозитаря для ділових фірм (зберігання цінних паперів і облік їхнього руху).

Виконання довірчих операцій банк здійснює згідно з угодою на довірче управління. Особа, що надає повноваження, називається принципалом, а та, що виконує доручення, — агентом. Стосунки між ними згідно з угодою іменуються агентськими функціями.

Для обліку коштів, що надані принципалом банку в довірче управління, використовують такі рахунки:

№ 2601 «Кошти за довірчими операціями суб’єктів господарської діяльності»;

№ 2621 «Кошти за довірчими операціями фізичних осіб». Операція з перерахування коштів у довірче управління відображається бухгалтерською проводкою:


Дебет

Кредит

«Поточний рахунок клієнта»

2621 «Кошти за довірчими операціями фізичних осіб»


У разі придбання цінних паперів за дорученням клієнтів (на суму, фактично сплачену):


Дебет

Кредит

2621 «Кошти за довірчими операціями фізичних осіб»

1200 «Коррахунок у Національному банку України»


Водночас придбані цінні папери обліковуються за позабалансовим рахунком за номінальною вартістю:


Дебет

Кредит

9819 Інші цінності й документи»

1200 «Коррахунок у Національному банку України»


Справляння комісійної винагороди відображається проводкою:


Дебет

Кредит

2621 «Кошти за довірчими операціями фізичних осіб»

639 «Інші банківські операційні доходи»

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити