Бухгалтерський облік у банках

ТЕМА 5

ОБЛІК АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

2. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій

2.2. Облік операцій репо


Економічна суть операції репо полягає в тому, що це кредитна операція, здійснювана під заставу цінних паперів. Оскільки купівля (продаж) цінних паперів не проводиться, операція репо обліковується як наданий (отриманий) кредит, а не як актив у вигляді цінних паперів.

За операцією репо фінансові ризики та вигоди від володіння цінними паперами залишаються у продавця, а отже, не переходять до банку, який придбав цінні папери з умовою їхнього зворотного продажу.

Це означає, що, скажімо, в разі падіння вартості цінних паперів збитки несе продавець, а не банк, котрий їх купив. Відсотки, або дивіденди, за цими паперами отримує також продавець.

При здійсненні операції репо банк-покупець отримує винагороду у вигляді обумовленого відсотка або різниці від продажу цінних паперів за ціною вищою, ніж ціна купівлі.

При проведенні операцій репо в комерційних банках розрізняють два їх типи:

— операція прямого репо — продаж цінних паперів банку з умовою їхнього викупу в покупця;

— операція зворотного репо — купівля комерційним банком цінних паперів з умовою їхнього подальшого продажу продавцю.

За термінами здійснення операції репо поділяються на безстрокові (до запитання), строкові та овернайт.

Цінні папери, які придбані за операціями зворотного репо, обліковуються за відповідними рахунками балансу на дату здійснення платежу в сумі фактично наданих коштів.

1311 (пасивний) Кошти, які отримані від НБУ за операціями репо (Призначення рахунка: облік коштів, що отримані від Національного банку України за операціями репо).

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від Національного банку України за операціями репо. За дебетом рахунка проводяться суми, які повернені Національному банку України за операціями репо.

1522 (активний) Кошти, які надані іншими банками за операціями репо (Призначення рахунка: облік кредитів, що надані іншим банкам за операціями репо). За дебетом рахунка проводяться суми кредитів, що надані іншим банкам за операціями репо. За кредитом рахунка проводяться суми, що надійшли від інших банків за операціями репо.

1622 (пасивний) Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо (Призначення рахунка: облік кредитів, що отримані від інших банків за операціями репо). За кредитом рахунка проводяться суми кредитів, що отримані від інших банків за операціями репо. За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо.

2010 (активний) Кошти, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо (Призначення рахунка: облік кредитів, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання). За дебетом рахунка проводяться суми кредитів, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання. За кредитом рахунка проводяться суми, що надійшли від суб’єктів господарювання за операціями репо.

2611 (пасивний) Кошти, які отримані від суб’єктів господарської діяльності за операціями репо (Призначення рахунка: облік коштів, що отримані від суб’єктів господарювання за операціями репо). За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від суб’єктів господарювання за операціями репо. За дебетом рахунка проводяться суми, що перераховуються суб’єктам господарювання за операціями репо.

Балансові рахунки, за якими обліковуються кошти, отримані банком за операціями репо, є пасивними, а отже, за кредитом цих рахунків проводяться кошти, що їх отримав банк в обмін на цінні папери, які є предметом операції репо.

Відповідно, за дебетом активних рахунків обліковуються суми коштів, які надані в обмін на цінні папери, котрі є предметом операції репо.

При підписанні угоди до дати розрахунка зобов’язання за операціями зворотного репо обліковуються на позабалансових рахунках:

9100 (активний) Зобов’язання з кредитування, які надані банком (Призначення рахунка: облік кредитних ліній та інших зобов’язань перед банками). За дебетом рахунка проводяться суми зобов’язань з кредитування. За кредитом рахунка проводяться суми виконаних зобов’язань (використана частина кредитів, що переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов’язань після закінчення строку дії кредитного договору.

9110 (пасивний) Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків (Призначення рахунка: облік усіх видів зобов’язань з кредитування, що отримані від банків). За кредитом рахунка проводяться суми отриманих зобов’язань з кредитування. За дебетом рахунка проводяться суми виконаних (використана частина кредитів, що переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов’язань після закінчення строку їх дії.

9129 (активний) Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам (Призначення рахунка: облік зобов’язань з кредитування клієнтів). За дебетом рахунка проводяться суми виданих зобов’язань. За кредитом рахунка проводяться суми виконаних зобов’язань; суми невикористаних зобов’язань після закінчення строку дії кредитного договору. У кореспонденції з контррахунком.

9900 Контррахунок для рахунків розділів 90—95 класу 9 Плану рахунків.

Сучасні тенденції в економіці України не виключають можливого зниження ринкової вартості цінних паперів, які передаються за операцією зворотного репо. За таких обставин банк може:

— вимагати від продавця надати у забезпечення додаткову кількість цінних паперів (це дозволить компенсувати різницю між вартістю цінних паперів, що початково були передані за операцією зворотного репо та їх ринковою вартістю);

— підвищити відсоткову ставку за користування кредитом, наданим за операцією репо;

— зменшити початкову суму кредиту поверненням різниці, що виникла внаслідок зниження вартості цінних паперів;

— завершити операцію зворотного репо з проведенням повного розрахунку за нею.

Відсоткову плату за проведення операції зворотного репо визначають, виходячи з відсоткової ставки (що встановлена при укладанні угоди) за фактично надані кошти. Типова кореспонденція рахунків за операцією репо (табл. 9).


Таблиця 9

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ РЕПО


Дебет

Кредит

Зміст операції

2010 «Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання»

100 «Банкноти та монети» (2600 «Поточний рахунок», 1200 «Кореспондентський рахунок»)

Придбання цінних паперів

7103 «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами «

100 «Банкноти та монети» (2600 «Поточний рахунок», 1200 «Кореспондентський рахунок»)

Відображення комісійних витрат за операціями з цінними паперами

2018 «Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями»

6021 «Відсоткові доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання»

Відображення відсоткових доходів за коштами, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо

2018 «Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями»

6021 «Відсоткові доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання»

Відображення суми нарахованого доходу за операцією репо

100 «Банкноти та монети» (1200 «Кореспондентський рахунок»)

2010 «Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання»

Відображення операції з продажу цінних паперів за операцією репо

100 «Банкноти та монети» (1200 «Кореспондентський рахунок»)

2018 «Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання»

Відображення суми нарахованого доходу за операцією репо

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити