Бухгалтерський облік у банках

ТЕМА 5

ОБЛІК АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

2. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій

2.3. Облік субординованих кредитів та операцій з дисконту векселів


Субординований кредит — це кредит, за котрим передбачено, що в разі ліквідації позичальника цей кредит буде сплачуватися в останню чергу серед інших кредиторів, тобто після того, як будуть задоволені вимоги всіх інших кредиторів, але до задоволення вимог акціонерів.

Субординований кредит, якщо він не оформлений у вигляді боргових цінних паперів, обліковується як звичайний довгостроковий інвестиційний кредит, але він має певні особливості. Виплата відсотків за таким кредитом може бути призупинена (якщо це зазначено в угоді) в разі:

— введення режиму санації позичальника;

— відсутності позитивного фінансового результату у позичальника за відповідний період;

— за ініціативою позичальника.

Такі кредити, як правило, довгострокові або не мають визначеного строку (безстрокові). У разі безстрокового кредиту в угоді зазначається, що погашення може здійснюватись лише за ініціативою позичальника.

Відсоткова ставка за субординованими кредитами може бути фіксованою або плаваючою (в тому числі змішана, частина якої залежить від прибутку, а решта — фіксована).

Видача, погашення та нарахування відсотків за субординованими кредитами обліковуються аналогічно методам обліку інших кредитів.

Якщо відсоткова ставка за кредитом складається з фіксованої та плаваючої частин, то відсоткові платежі за фіксованою ставкою нараховуються у звичайному порядку безперервно; частина відсоткових платежів за субординованим кредитом, що залежить від результатів діяльності позичальника, нараховується лише в разі отримання відповідних підтверджуючих документів (наприклад, річного звіту, затвердженого зборами акціонерів; табл. 10).


Таблиця 10

СХЕМА ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА СУБОРДИНОВАНИМ КРЕДИТОМ У ПРОЦЕСІ ОБСЛУГОВУВАННЯ БОРГУ


Дебет

Кредит

Зміст операції

1524 «Довгострокові кредити, що надані іншим банкам» (2074 «Довгострокові кредити, що надані суб’єктам господарювання за участю кредитів Національного банку України»)

2600 «Поточний рахунок клієнта»,

120 «Кореспондентський рахунок банку»

Відображення видачі кредиту

2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

6017 «Відсоткові доходи за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам» (6027 «Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»)

Відображення нарахування відсотків

2600 «Поточний рахунок клієнта», 120 «Кореспондентський рахунок банку»

2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

Відображення сплати відсотків


Операції банків з векселями можна поділити на кредитні та депозитні. Ідеться про операції, які пов’язані з випуском векселів та операції, які пов’язані з обігом векселів. До кредитних операцій банків відносяться операції з дисконтування векселів, форфейтингові операції з надання ломбардних кредитів під заставу векселів. До позабалансових кредитних операцій, які здійснюються банком, належать операції з надання акцептів, авалювання та індосамент векселів.

Дисконтна операція банку з векселями є кредитна операція, за якою банк купує у векселедержателя вексель до настання терміну платежу за ним. Передача векселя векселедержателем у повну власність банку здійснюється шляхом передавального напису — індосаменту на його ім’я. Кошти, що сплачуються при цьому банком, є кредитом векселедержателю.

Через особливий характер вексельного права вексельний кредит має деякі відмінності від звичайних кредитів:

— особа, яка отримує кредит — пред’явник векселя та особа, яка погашає кредит — платник за векселем є різними особами;

— відповідальність за погашення вексельного кредиту несуть разом пред’явник векселя і платник за векселем;

— вексельний кредит погашається в точно встановлений термін — строк платежу за векселем — є одноразовим платежем. При цьому вексельний кредит не може бути пролонгований.

При проведенні банком операції врахування векселів банк керується своєю обліковою політикою.

Купівля векселя здійснюється за ціною, що нижча від ціни, означеної на векселі, тобто з дисконтом. Дисконт є відсотковим доходом банку, що має обліковуватися за принципом нарахування. Крім відсоткового доходу у вигляді дисконту, за цією операцією банк звичайно отримує комісійний дохід за інкасування векселів.

Врахування банком векселів, що пред’являються клієнтом-векселедержателем, здійснюється в межах певної суми. Розмір цієї суми визначається розміром кредитної лінії, яку банк відкриває клієнтові. При укладенні угоди на відкриття кредитної лінії банк відображає її поза балансом таким бухгалтерським проведенням:


Дебет

Кредит

9129 «Інші зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам»

9900 «Контррахунки та позабалансова позиція банку»


При пред’явленні клієнтом векселів для врахування банк перевіряє його формальну відповідність нормам вексельного права. Якщо немає будь-яких претензій до векселя, то банк оплачує вексель і перераховує відповідну суму клієнту, який подав вексель для врахування. При цьому здійснюється бухгалтерське проведення (табл. 11).


Таблиця 11

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ


Дебет

Кредит

Сума

2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями»

2600 «Поточний рахунок клієнта»,

120 «Кореспондентський рахунок банку»

Сума номінальної вартості векселя за вирахуванням суми дисконту

2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями»

2026 «Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності»

Сума дисконту

9900 Контррахунок

9129 «Зобов’язання з кредитування»

На суму зменшення зобов’язань

2600 «Поточний рахунок клієнта, кореспондентський рахунок банку»

2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями»

На суму погашення кредиту

2027 «Опротестовані векселі суб’єктів господарської діяльності»

2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями»

Сума не сплачена по векселю при настанні обумовленого терміну

2600 «Поточний рахунок клієнта»,

1200 «Кореспондентський рахунок банку»

2027 «Опротестовані векселі суб’єктів господарської діяльності»

Сума сплачена по опротестованому векселю

2600 «Поточний рахунок клієнта»,

1200 «Кореспондентський рахунок банку»

2092 «Сумнівна заборгованості за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності»

На суму заборгованості, що видається сумнівною

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити