Бухгалтерський облік у банках

ТЕМА 5

ОБЛІК АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

2. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій

2.4. Облік документарного акредитива


Операції з документарного акредитива для цілей фінансового обліку поділяються на операції: з непокритими акредитивами, з покритими акредитивами.

Непокритий акредитив є невідкличним зобов’язанням банку перед продавцем здійснити оплату за товар. Отже, за даним видом акредитива банк не блокує кошти клієнта для проведення платежів проти отриманих документів (акредитивна форма безготівкових розрахунків), а тому бере на себе можливі кредитні ризики. У разі відкличного акредитива, банк фактично не несе кредитного ризику, а тому обліковує такий аккредитив позасистемно.

У разі невідкличного акредитива банк гарантує сплату зобов’язання свого клієнта перед постачальником. Тому банк несе кредитний ризик і повинен його обліковувати. У момент відкриття невідкличного непокритого акредитива робиться певні проведення (табл. 12).


Таблиця 12

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ДОКУМЕНТАРНИМ АКРЕДИТИВОМ


Дебет

Кредит

Операція

9122 «Непокриті акредитиви»

9900 «Контррахунок групи 990»

Для відкриття невідкличного непокритого акредитиву робиться проведення

9900 Контррахунок

9122 «Непокриті акредитиви»

Емітуючий банк додатково ставить свою візу або повідомляє покупцеві про аномалії в них

2050 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»,

204 «Кредити за внутрішніми торговельними операціями»

1500 «Кореспондентський рахунок в іншому банку»

Відображення обліку кредиту, отриманого клієнтом

9001 «Підтверджені акредитиви»

9900 «Контррахунок групи 990»

При підтвердженні акредитиву банк надає зобов’язання сплатити постачальникові кошти в разі неплатоспроможності покупця та емітуючого банку

9900 Контррахунок

9001 «Підтверджені акредитиви»

Сплата коштів з рахунка банку-кореспондента, згідно з умовами акредитива, одразу після перевірки документів або з обумовленою затримкою (якщо документи проходять через банк, що підтверджує акредитив)

9900 Контррахунок

9002 «Акцепти, які надані банкам» (сторнування)

При авансуванні покупця підтверджуючим банком, коли строк відстрочки закінчився, банк фактично надає кредит емітуючому банку, який обліковується за рахунком групи

1523 «Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам»

2600 «Поточний рахунок постачальника» або 1500 «Кореспондентський рахунок в іншому банку»


Покритий акредитив — це такий акредитив, за яким банк блокує кошти клієнта на окремому рахунка для здійснення можливого платежу проти отриманих документів, тому за операціями покритого акредитиву банк не несе кредитного ризику. Блоковані кошти за такими операціями обліковуються за рахунком «Кошти в розрахунках».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити