БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 

Завдання 1

КБ «Аркада» провів емісію акцій номінальною вартістю 15 грн. і загальною кількістю 500 тис. штук. Із загальної кількості емітованих акцій 80 тис. були реалізовані по ціні 12 грн. за одну акцію.

Визначте розмір статутного фонду та емісійного доходу банку від емісії акцій.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

 

Завдання 2

Валові доходи комерційного банку за звітний рік становили 45 млн. грн., а валові витрати — 37 млн. грн. Податок на прибуток — 25 %. Відрахування до резервного фонду встановлені загальними зборами акціонерів у розмірі 4 %, а законодавством України — в розмірі 5 %.

Визначте розмір відрахувань до резервного фонду комерційного банку.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

 

Завдання З

Підприємство 5 червня уклало депозитну угоду з банком на суму 26 000 грн. строком до 8 вересня з умовою нарахування 16 % річних. Визначте суму, виплачену власникові коштів після закінчення терміну дії депозитної угоди, враховуючи, що з 26 червня відсоткову ставку було збільшено на 2 %, а з 1 серпня — зменшено на 1 %. Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

 

Завдання 4

Громадянин вніс на депозитний рахунок у банку 4000 грн. строком на З роки під 18 % за умови нарахування складних відсотків. Нарахування відсотків здійснюється щомісячно, а їх виплата — один раз на рік. Визначте розмір відсотків і загальної суми, сплаченої громадянину після закінчення терміну дії депозитної угоди. Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

 

Завдання 5

Банк приймає авансові вклади строком на 4 місяці під 16 % річних зі сплатою відсотків при укладанні угоди. 1 квітня банк залучив від клієнта кошти на депозит у розмірі 50 000 грн. Відповідно до умов угоди, у випадку дострокового вилучення, банк сплачує клієнту відсотки з розрахунку 2 % річних.

Визначте:

а) суму відсотків, сплачених авансом клієнту;

б) суму, яку банк сплатить вкладнику, якщо 16 червня вкладник достроково вилучив депозит.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

 

Завдання 6

АКБ «Феміда» виконує операції із залучення грошових коштів підприємств та населення до вкладів. На 1 лютого залишки коштів на депозитних рахунках підприємств становили 500 тис. грн., а на рахунках громадян — 700 тис. грн. 2 квітня обороти за надходженнями на депозитні рахунки становили 100 тис. грн., а за видатками — 300 тис. грн. Цього самого дня закінчився строк депозитної угоди на 100 тис. грн., і валюту депозиту разом з нарахованими відсотками, що становили 10 тис. грн., було перераховано через кореспондентський рахунок банку на поточний рахунок підприємства.

Визначте розмір депозитів, які можуть бути використані банком як ресурси.

Назвіть напрями використання банківських ресурсів.

Поясніть, які ресурси і в якому випадку вигідніші для банку.

 

Завдання 7

КБ « Лада» протягом дня здійснив такі касові операції:

а) одержано з коррахунка на поповнення каси — 10 000 грн.,

б) внесено засновниками в статутний фонд — 1 000 000 грн.,

в) повернено невикористані підзвітні суми — 800 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

 

Завдання 8

Доходи банку «Ліга» за звітний рік становили 1 000 000 тис. грн., витрати — 600 000 тис. грн. Відрахування до резервного фонду здійснено в мінімально допустимому розмірі. Частка прибутку, направлена на сплату дивідендів, затверджена зборами акціонерів на рівні 40 %. Визначте розмір нерозподіленого прибутку. Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

 

Завдання 9

Нижче наведено таку інформацію, тис. грн.:

Розмір кредиту 400

Термін позички, діб 60

Річна ставка простого відсотка 25

Визначте:

а) суму відсотків за кредит;

б) загальний розмір боргу клієнта перед банком;

в) зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

 

Завдання 10

КБ «Фокус» протягом дня здійснив такі касові операції:

а) видано аванс працівникові комерційного банку Антипову Л. В. на придбання канцтоварів — 1000 грн.;

б) видано короткострокову позику — 5550 грн.;

в) видано готівку за чеком — 800 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

 

Завдання 11

Нижче наведено таку інформацію, тис. грн.:

Сума довгострокового кредиту 1800

Термін позички, років 5

Річна відсоткова ставка 20

Визначте:

а) величину відсотків за кредит;

б) загальну суму боргу клієнта перед банком.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

 

Завдання 12

Банк «Кредит» надав пану Солопчуку В. В. споживчий кредит на суму 34 000 грн. строком на 2 роки під 18 % річних з умовою щоквартального погашення основної суми боргу та відсотків за позикою.

Визначте розмір щоквартальних погашень і загальну суму, сплачену позичальником банку.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

 

Завдання 13

Згідно з умовами кредитного договору, укладеного з паном Варламовим Д. Ю., ставка простих відсотків у першому місяці користування кредитом становила 15 % річних, а в кожному наступному місяці зростала на 10 %.

Визначте суму відсотків за кредит 500 тис. грн. строком на 9 місяців. Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

 

Завдання 14

Нижче наведено таку інформацію, тис. грн.:

Сума переказного векселя 900

Термін погашення векселя 10.11

Дата обліку векселя в банку 29.09

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

 

Завдання 15

Зареєстрований статутний фонд КБ «Каміон» з 900 000 акцій номіналом 80 грн. Сплачена акціонерами сума за цим фондом становить 6 000 000 грн.

Зробіть бухгалтерські проведення.

 

Завдання 16

Зробіть бухгалтерські записи за операціями та вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснені бухгалтерські записи:

— банк залучив кошти на депозитний рахунок у сумі 1 800 000 грн. під 19 % річних строком на один місяць; 31.11 були зроблені відповідні відсоткові сплати.

 

Завдання 17

Внесені акціонерами грошові кошти для формування зареєстрованого статутного капіталу банку «Кредит» у сумі — 65 000 грн., з них 4500 грн. — готівкою.

Зробіть бухгалтерські записи за операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснені бухгалтерські записи.

 

Завдання 18

КБ «Фокус» протягом дня здійснив такі касові операції:

а) сплачено за грошовими чеками заводу «Кристал» (п/рах. 260033308) —35 000 грн.;

б) видано готівку Фаменку С. А. на господарські потреби — 250 грн.;

в) прийнято в касу надлишок невикористаної підзвітної суми — 320 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські записи.

 

Завдання 19

У КБ «Факт» надійшла готівка

а) від ВАТ «Світ» (поточний рахунок 26008000044) виручка від реалізації — 6800 грн.;

б) внески засновників для формування статутного капіталу — 10 000 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські записи.

 

Завдання 20

Нижче наведено таку інформацію:

а) зараховано на поточний рахунок клієнта торговельну виручку;

б) видано клієнту готівку на виплату заробітної плати;

в) видано з каси заробітну плату працівникам банку.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські записи.

 

Завдання 21

Нижче наведено таку інформацію:

а) нараховано відсотки за депозитним вкладом, залученим від фізичної особи;

б) видано короткостроковий кредит клієнту банку на поточні потреби;

в) нараховано відсотки за короткостроковим кредитом у поточну діяльність, який наданий клієнту банку.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські записи.

 

Завдання 22

Нижче наведено таку інформацію:

а) оголошений статутний фонд банку з 1 000 000 акцій номіналом 5 грн.;

б) отримано внесків за цим фондом 300 000 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські записи.

 

Завдання 23

Банк реалізував 1000 акцій власної емісії за ціною 20 грн. за одну акцію. В обліку акції враховувались в портфелі банку на продаж за ціною 18 грн. за одну акцію.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

 

Завдання 24

Зареєстрований статутний фонд КБ «Кредит» з 600 000 акцій номіналом 10 грн. Сплачена акціонерами сума за цим фондом становить 5 000 000 грн.

Зробіть бухгалтерські проведення.

 

Завдання 25

Банк реалізував 2000 акцій власної емісії 20 грн. за одну акцію. В обліку акції враховувались у портфелі банку на продаж за ціною 25 грн. за одну акцію.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення і відобразіть у них економічний зміст господарської операції.

 

Завдання 26

Банк продав 3000 акцій за ціною 16 грн. за одну акцію. В обліку акції враховувались у портфелі банку на продаж за ціною 15 грн. за одну акцію.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення і відобразіть у них економічний зміст господарської операції.

 

Завдання 27

АКБ «Факт» виконує заявку клієнта на придбання 50 000 дол. США шляхом зарахування суми на його поточний рахунок за рахунок ліміту власної валютної позиції. Офіційний курс — 4,86. Курс угоди — 4,9. Комісійна винагорода банку — 0,3 %.

Відобразіть зміст здійсненої операції через потрібні бухгалтерські записи, що відповідають механізму розрахунків між обслуговуючим банком і клієнтом.

 

Завдання 28

ПП «Ранет» до каси банку здано виручку в іноземній валюті для зарахування на поточний валютний рахунок:

— доларів США — 800;

— Євро — 300.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

 

Завдання 29

Доходи банку «Форма» за звітний рік становили 600 000 тис. грн., витрати — 400 000 тис. грн. Відрахування до резервного фонду здійснено у мінімально допустимому розмірі. Інші відрахування до капіталу становили 50 тис. грн. Частка прибутку, направлена на сплату дивідендів, затверджена зборами акціонерів на рівні 30 %.

Визначте розмір нерозподіленого прибутку.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення

 

Завдання 30

АБ «Надія» 1 лютого надав гарантію ВАТ «Ерго» в сумі 300 000 грн., строк дії якої становить 2 міс. 18 березня клієнт скористається гарантією, що надана банком.

Відобразіть операції в бухгалтерських проведеннях.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити