Бухгалтерський облік у банках

ДОДАТКИ

(зразки первинних документів)

Додаток 1

БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

за___________ 20___р.


(назва банку)           (адреса)

(копійки)

РАХУНКИ

Усього

Резиденти

Нерезиденти

НВ

ВКВ

НКВ

НВ

ВКВ

НКВ

БАЛАНСОВІ РАХУНКИ КЛАСИ І—IV АКТИВИ

Номери рахунків IV порядку Усього у кожній групі класу Усього у кожному розділі класу УСЬОГО АКТИВІВ ПО КЛАСУ АКТИВИ УСЬОГО:

ПАСИВИ

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Номери рахунків IV порядку

У сього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО КЛАСУ

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УСЬОГО

КЛАС V

КАПІТАЛ

Номери рахунків IV порядку Усього у кожній групі класу Усього у кожному розділі класу КАПІТАЛ УСЬОГО:

ПАСИВИ УСЬОГО:

(зобов’язання + капітал)

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ КЛАС VI

ДОХОДИ

Номери рахунків IV порядку У сього у кожній групі класу Усього у кожному розділі класу ДОХОДИ УСЬОГО:

КЛАС VII ВИТРАТИ

Номери рахунків IV порядку Усього у кожній групі класу Усього у кожному розділі класу ВИТРАТИ УСЬОГО:

РЕЗУЛЬТАТ діяльності:

(ДОХОДИ мінус ВИТРАТИ)

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ КЛАС IX

Активні

Номери рахунків IV порядку

Усього в кожній групі класу

Усього в кожному розділі класу

ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ АКТИВНИМИ

РАХУНКАМИ УСЬОГО:

Пасивні

Номери рахунків IV порядку

Усього в кожній групі класу

Усього в кожному розділі класу

ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ ПАСИВНИМИ


«________________________ » 20___р.     Керівник___________________ ______________________________________

_________________________________      Головний бухгалтер______________________________

(прізвище виконавця, телефон)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити