БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ДОДАТКИ

(зразки первинних документів)

 

Додаток 23

Книга обліку видачі з комори та інших грошових сховищ грошових білетів та інших цінностей для обробки, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховище

 

Затверджено

Постановою Правління

Національного банку України № 129

від 7 липня 1994 р.

Титульна сторінка

Дата

Наймену-

вання

цінностей

Сума чи кількість (цифрами та літерами)

Для якої цілі видані цінності

Прізвище та розписка касира, який одержав цінності

Розписка трьох осіб, відповідальних за схоронність цінностей, про прийняття цінностей назад у комору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити