Бухгалтерський облік у банках

ДОДАТКИ

(зразки первинних документів)

Додаток 25

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ


Відкрити поточний рахунок

№___________________________________

У____________________________________

(найменування валюти)


(підписи службових осіб банку)

«___ »___________________ 20__ р.


Заява


Від ___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

паспорт, серія_____________ № _____________________ , виданий____________________ ____________________________________________________________________________________________

(інший документ, що засвідчує особу)

(ким і коли)


Ідентифікаційний код _________________________________________________________________________________________________________________

Прошу відкрити поточний рахунок у ___________________________________________________ на моє ім’я.

(найменування валюти)


Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.

У разі зміни повноважень особи на право розпорядження рахунком зобов’язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі і я вважаю їх для себе обов’язковими.

Усе листування щодо цього рахунка прошу надсилати за адресою ________________________________________________________________________________________________


Про зміну адреси повідомлятиму банкові письмово

«____ »______________ 20______ р.

______________________________

(підпис власника рахунка)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити