Бухгалтерський облік у банках

ДОДАТКИ

(зразки первинних документів)

Додаток 26

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи — іноземця (резидента чи нерезидента), особи без громадянства та громадянина України — нерезидента*


Відкрити поточний рахунок

№_____________________________

(назва установи уповноваженого банку)

У______________________________________________________

(найменування валюти)(підписи службових осіб банку)

«____ »___________ 20______ р.


Заява

Від ___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

паспорт, серія_____ №__________ , громадянство ___________________________________________________________________________________________

(інший документ, що засвідчує особу)

Ідентифікаційний код (для іноземців-резидентів)_______________

та осіб без громадянства — резидентів_______________________

Прошу відкрити поточний рахунок у___________________ на моє ім’я.

(найменування валюти)

Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.

Уразі зміни повноважень особи на право розпорядження рахунком зобов’язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі і я вважаю їх для себе обов’язковими.

Усе листування щодо цього рахунка прошу надсилати за адресою ________________________________________________________________________________________________


Про зміну адреси повідомлятиму банкові письмово

«____ »_____________ 20___ р.

____________________________

(підпис власника рахунка)*У разі необхідності комерційний банк може виготовляти та використовувати запропоновану форму заяви двома мовами — українською та іноземною.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити