Економічний аналіз

ЧАСТИНА І.

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

2. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Тести для самоконтролю знань


1. Для визначення причинно-наслідкових взаємозв’язків між результативним показником і фактором (факторами) застосовують групування:

а) типологічні;

б) факторні;

в) структурні.


2. Для визначення ступеня виконання плану і динаміки використовують прийоми:

а) деталізація;

б) відносні величини;

в) середні величини;

г) порівняння.


3. Для визначення середніх залишків матеріалів на складі за певний період використовується середня:

а) інтервального динамічного ряду;

б) моментного динамічного ряду;

в) гармонійна.


4. Факторний аналіз проводиться за прийомом:

а) абсолютні і відносні величини;

б) деталізація;

в) ланцюгові підстановки;

г) динамічні ряди.


5. Факторний аналіз — це:

а) порівняння звітних даних з плановими даними або рівнем попереднього періоду;

б) виявлення величини впливу факторів на зміну результативного показника;

в) визначення тенденцій змін показників, із яких складається факторна модель;

г) оптимізація варіантів прийняття управлінських рішень.


6. Застосування прийому абсолютних різниць дозволяє:

а) визначити ступінь виконання плану;

б) оцінити обсяг продукції в у мовно-натуральному вимірі;

в) оцінити тенденцію зміни економічних показників;

г) визначити вплив окремих факторів на зміну результативного показника.


7. Елімінування — означає виключити вплив на величину результативного показника:

а) одного фактора;

б) всіх факторів, крім одного;

в) двох і більше факторів.


8. Якщо у факторній системі визначити , то це означає оцінку:

а) впливу якісного показника на зміну результативного показника;

б) впливу кількісного показника на зміну результативного показника;

в) загальний вплив показників на зміну результативного показника.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити