Економічний аналіз

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

3.7. Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції


Одним із суттєвих завдань аналізу виробничої програми є виявлення і мобілізація резервів зростання обсягу виробництва продукції.

Основними джерелами резервів зростання виробництва є

— впровадження заходів науково-технічного прогресу;

— створення додаткових робочих місць;

— підвищення продуктивності праці за рахунок її інтенсифікації (суміщення професій, наукова організація праці, підвищення кваліфікації, розповсюдження передового досвіду тощо);

— поліпшення використання робочого часу (скорочення цілоденних і внутрішньозмінних втрат, непродуктивних втрат).

При пошуку резервів росту виробництва продукції слід на підставі структури витрат визначити характер виробництва (матеріалоємне, трудомістке, фондомістке), що дозволить сконцентрувати увагу на найсуттєвіші джерела.

Варто зазначити, що пошук резервів зростання обсягу виробництва продукції має багато напрямків.

Тому зосередимо увагу на деяких із них.

Приріст продукції за рахунок створення додаткових робочих місць розраховується за такою формулою:

(3.14)

де ∆Прм — приріст продукції за рахунок створення нових робочих місць;

РМ — додаткові робочі місця;

W — очікуваний середньорічний виробіток робітника.

Приріст продукції за рахунок введення нового устаткування визначається за формулою

(3.15)

де ∆Пну — приріст продукції за рахунок введення нового устаткування;

Чну — час роботи заново введеного устаткування, маш-год;

Вну — очікуваний виробіток продукції за 1 маш-год заново введеного устаткування.

Приріст продукції за рахунок впровадження заходів НТП для вдосконалення технології і організації виробництва і праці (по засобах праці) визначається так:

(3.16)

де ∆Пнтп — приріст продукції за рахунок заходів НТП для вдосконалення технології та організації виробництва і праці (по засобах праці);

Т — тривалість роботи устаткування, по якому впроваджуються заходи НТП, маш-год;

В0, В1 — виробіток продукції за 1 маш-год устаткування відповідно до і після впровадження заходів НТП.

Приріст продукції за рахунок ліквідації втрат робочого часу визначається за такою формулою:

(3.17)

де ∆Пвч — приріст продукції за рахунок ліквідації втрат робочого часу;

ЧВ — втрати робочого часу за причинами, що залежать від підприємства;

Wг — очікуваний середньогодинний виробіток.

Приріст продукції за рахунок зниження норм витрат сировини і матеріалів в результаті впровадження заходів НТП визначається за формулою:

(3.18)

де ∆Пм — приріст продукції за рахунок зниження норм витрат сировини і матеріалів в результаті впровадження заходів НТП;

Нд, Нп — норми витрат сировини і матеріалів відповідно до і після впровадження заходів НТП;

рпл — планова ціна одиниці сировини і матеріалів;

qпл — плановий випуск продукції в натуральному вимірі з моменту впровадження заходу до кінця року.

Зростання обсягу виробництва за рахунок певних резервів доцільно лише за умови існуючого попиту на продукцію.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити