Економічний аналіз

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

3.9. Сезонні коливання як елемент дослідження ринку


При розробці річної виробничої програми, її деталізації по кварталах, місяцях і окремих видах продукції слід звернути увагу на те, що в процесі господарської діяльності деякі галузі промисловості, торгівлі, побуту стикаються з циклічними коливаннями, які викликані сезонним характером виробництва та споживання товарів і послуг.

Сезонні коливання — це більш чи менш сталі внутрішньорічні коливання в рядах динаміки, що обумовлені специфічними умовами виробництва і споживання даного товару чи послуг.

Прикладами виробництва, яким притаманні сезонні коливання, є будівництво, товари побутово-культурного призначення (холодильники, мотоцикли тощо), овочеві консерви, хліб, цукор тощо.

Прагнення пом’якшити негативні наслідки сезонних коливань вимагає їх дослідження і оцінки.

Сезонні коливання характеризуються спеціальними показниками, які називаються індексами сезонності; сукупність їх створює сезонну хвилю.

Індекс сезонності визначається як процентне відношення середніх однойменних місячних (квартальних) фактичних значень рівнів рядів динаміки до середньорічних значень рівнів за досліджуваний проміжок часу:

 (3.22)

де I с — індекс сезонності;

— середні місячні (або квартальні) значення рівнів;

— загальна середня.

Чисельникі знаменник формули (3.22) розраховуються за такими формулами:

 (3.23)

  (3.24)

де у ij — значення показника в г-му місяці (або кварталі) j -го року (і = 1; 2; 3;...; m ; j = 1; 2; 3;...; n)

Індекс сезонності, крім оцінки сезонних коливань, може бути використаний для розподілу планового (прогнозного) річного обсягу продукції (робіт, послуг) на наступний рік по місяцях (або кварталах), скориставшись для цього такою формулою:

 (3.25)

де - планове (або прогнозне) значення показника на і-й місяць наступного року;

- планове (прогнозне) значення показника на весь наступний рік;

I с — індекс сезонності;

m — кількість місяців (або кварталів).

В табл. 3.14 наведені результати розрахунків індексів сезонності (сезонної хвилі) та розподілу реалізації хлібобулочних виробів по місяцях планового року за умови, що загальний обсяг реалізації за планом на наступний рік становитиме 98,0 тис. т.

Загальне середньомісячне значення обсягу реалізації розраховане таким чином (див. формулу 3.24):

Аналіз сезонної хвилі (гр.8) свідчить, що з одного боку, є певна закономірність реалізації продукції протягом року і, з іншого боку, підприємство можна віднести до сезонних виробництв. Все це слід враховувати при плануванні виробництва і реалізації продукції, тим більш, що остання у хлібопекарній промисловості практично збігається з попитом на продукцію.

Збіг підсумку гр.9 з плановим завданням реалізації продукції на рік свідчить про коректність використання формули (3.25) для розподілу плану виробництва на окремі періоди.

Таблиця 3.14

Оцінка сезонних коливань обсягу реалізації

хлібобулочних виробів (тис. т)


Місяць

Роки

Разом за чотири роки

(гр.2 +

+ гр.З + + гр.4 + + гр.5)

Середнє

значення

(=гр.6:4)

Індекс

сезонності,

%

(:) ∙ 100

План обсягу реалізації продукції по місяцях на наступний рік

1-й

2-й

3-й

4-й

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

5,3

5,4

5,5

6,4

22,6

5,65

74,6

6,1

02

5,4

5,6

5,7

6,7

23,4

5,85

77,2

6,3

03

6,2

6,0

5,9

6,9

25,0

6,25

82,5

6,7

04

6,4

6,6

6,7

7,3

27,0

6,75

89,1

7,3

05

7,0

7,2

7,5

7,7

29,4

7,35

97,0

7,9

06

7,5

7,7

8,0

8,2

31,4

7,85

103,6

8,5

07

8,0

8,1

8,5

8,7

33,3

8,33

110,0

9,0

08

8,5

8,6

8,8

9,1

35,0

8,75

115,5

9,4

09

8,9

9,0

9,2

9,5

36,6

9,15

120,8

9,9

10

8,3

8,5

9,0span>

9,1

34,9

8,72

115,1

9,4

11

8,0

8,3

8,6

8,4

33,3

8,33

110,0

9,0

12

7,5

7,9

8,3

8,0

31,7

7,93

104,7

8,5

Разом

87,0

88,9

91,7

96,0

363,6

1200,0

98,0

Середнє

значення


7,575

100,0Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити