Економічний аналіз

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Контрольні запитання


1. Поясність, яким чином оцінюється напруженість плану виробництва?

2. За якою методикою проводиться аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції?

3. Як проводиться аналіз асортименту і структури продукції?

4. Яким чином привести вартість продукції у порівняні ціни?

5. Назвіть способи оцінки виконання зобов’язань, контрактів тощо.

6. Які показники характеризують ритмічність і рівномірність виробництва, і яким чином вони розраховуються?

7. Назвіть систему показників, що характеризують якість продукції.

8. За яким способом оцінюються середня бальність та середня сортність?

9. За допомогою яких показників оцінюється чутливість споживачів до зміни цін і доходів?

10. Розкрийте сутність індексу сезонності та напрямки його використання в економічному аналізі та плануванні.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити