Економічний аналіз

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тести для самоконтролю знань


1. Оцінка напруженості плану визначається як відношення:

а) фактичного обсягу продукції до планового завдання;

б) фактичного обсягу продукції до планової середньої потужності;

в) планового обсягу виробництва до планової середньої потужності.


2. Виконання плану за асортиментом продукції визначається за способом:

а) порівняння;

б) коефіцієнта варіації;

в) заліку.


3. Між обсягом виготовленої продукції і виручкою від реалізації можуть бути такі співвідношення:

а) обсяг виготовленої продукції більше виручки від реалізації продукції;

б) обсяг виготовленої продукції менше виручки від реалізації продукції;

в) обсяг виготовленої продукції дорівнює виручці від реалізації продукції;

г) всі відповіді вірні.


4. Оновлення асортименту продукції — це:

а) збільшення обсягу продукції;

б) розширення асортименту продукції;

в) виробництво якісно нових, більш досконалих видів продукції.


5. Ритмічний випуск продукції — це:

а) однаковий випуск продукції за рівні проміжки часу;

б) випуск продукції відповідно до встановленого завдання на кожний окремий відрізок часу;

в) поступове нарощування обсягу продукції в окремі проміжки часу.


6. Про підвищення рівня якості продукції свідчать такі дані:

а) значення середньої сортності збільшилось;

б) значення середньої сортності скоротилось;

в) значення середньої ціни залишилось незмінною.


7. Про ефективність маркетингової політики за ритмічної роботи підприємства свідчить:

а) зростання залишків готової продукції на складі;

б) скорочення залишків готової продукції на складі;

в) залишки готової продукції на складі залишилися незмінними.


8. Скорочення пропозиції продукції в умовах зростання попиту на неї супроводжується:

а) зростанням кількості продукції і зниженням ціни на неї;

б) зростанням ціни на продукцію;

в) зростанням кількості продукції і ціни на неї;

г) скороченням ціни і кількості продукції.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити