Економічний аналіз

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Практичні завдання для самоконтролю знань


Завдання 1. За даними табл. 1 оцініть:

а) виконання плану з обсягу продукції;

б) виконання плану з асортименту;

в) виконання плану держзамовлень;

г) планову і фактичну структуру продукції;

д) відхилення фактичного випуску від плану.

Зробіть висновки за результатами аналізу.


Завдання 2. За даними табл. 2 дайте оцінку виконання плану з сортності продукції.

Зробіть висновки за результатами аналізу.


Таблиця 1

Вид

продукції

Ціна за 1 т продукції, тис. грн.

Кількість продукції, т

За планом

Фактично

Державне замовлення

Замовлено

Фактично

поставлено

А

1

2

3

4

5

К

200

100

105

90

95

Л

250

120

110

110

100

М

150

200

210

190

190

Н

100

50

55

40

45


Таблиця 2

Сорт

Оптова

ціна,

грн.

Коефіцієнт

якості

План

Звіт

Кількість, т

Питома вага, %

Сума,

тис.

грн.

Кількість, т

Питома вага, %

Сума,

тис.

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вищий

100

1,0

1200

?

?

1300

?

?

Перший

80

0,8

600

?

?

800

?

?

Другий

60

0,6

200

?

?

400

?

?

Разом

X

X

2000

100,0

?

2500

100,0

?


Завдання 3. За даними табл. З визначте відхилення вартості продукції у звітному році у порівнянні з попереднім по кожному виду продукції — в цілому, у тому числі під впливом змін:

а) кількості продукції у натуральному вимірі;

б) середньої ціни.

Зробіть висновки за результатами аналізу.


Таблиця З

Вид

продукції

Вироблено продукції, т

Вартість виробленої продукції, тис. грн.

Попередній рік

Звітний рік

Попередній рік

Звітний рік

А

1

2

3

4

К

1271

1143

13283

11767

Л

1592

1649

43177

41408

М

160

63

10044

3923Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити