Економічний аналіз

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

4. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

4.1.1. Завдання і джерела аналізу


Аналіз показників з праці і заробітної плати орієнтований головним чином на підвищення продуктивності праці, що сприяє зниженню собівартості продукції, зростанню прибутку і рентабельності.

Аналіз трудових ресурсів в ринкових умовах стає особливо актуальним, оскільки робоча сила має вартісну оцінку, а отже є конкурентною на ринку праці.

Склад, кваліфікація і використання трудових ресурсів, їх відношення до праці в умовах НТП відіграють вирішальну роль в успішній діяльності підприємства.

В процесі аналізу трудових ресурсів вирішуються такі завдання:

— аналіз забезпеченості підприємства і його підрозділів робочою силою, її склад, стан, рух, професійний рівень;

— аналіз використання робочого часу;

— оцінка трудомісткості продукції;

— аналіз рівня виконання норм виробітку;

— оцінка рівня продуктивності праці, фактори її росту;

— виявлення резервів зростання продуктивності праці;

— оцінка впливу трудових факторів на обсяг виробництва продукції;

— аналіз складу і структури фонду оплати праці;

— оцінка співвідношення між темпом зростання продуктивності праці і темпом зростання середньої заробітної плати.

В процесі аналізу визначають ступінь виконання плану і динаміку показників; вплив факторів на зміну досліджуваних показників; причини відхилення від плану, рівня попереднього періоду і нормативів; резерви підвищення продуктивності праці і мобілізацію цих резервів.

Джерелами інформації для проведення аналізу служить статистична звітність:

— форма № 1 — підприємництво «Звіт про основні показники діяльності підприємства» — річна;

— форма № 1-ПВ «Звіт з праці» — місячна;

— форма № 1-ПВ «Звіт з праці» — квартальна;

— форма № 6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» — річна;

— форма № 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу» — піврічна.

Крім перерахованих статистичних звітностей в аналізі використовуються дані статистичних звітностей з продукції, наведених у попередньому розділі, показники бухгалтерської і оперативної звітності, матеріали фотографій робочого дня і хронометражу тощо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити