Економічний аналіз

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

4. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Практичні завдання для самоконтролю знань


Завдання 1. За даними табл. 1 визначте:

а) вплив зміни кожного із зазначених у таблиці факторів на зміну обсягу продукції у звітному році у порівнянні з попереднім;

б) кількість умовно вивільнених робітників.

Зробіть висновки за результатами аналізу.


Таблиця 1

Показник

Одиниця

виміру

Попередній рік

Звітний

рік

Відхилення

(+,-) (гр.2-гр.1)

А

Б

1

2

3

1. Кількість робітників

осіб

1718,00

1738,00


2. Кількість відпрацьованих люд.-днів 1-им робітником

людино-днів

227,70

230,40


3. Тривалість робочого дня

годин

6,75

6,76


4. Годинний виробіток 1-го робітника

грн.

27,00

27,00


5. Обсяг продукції, грн.

?

?

?Завдання 2. На підставі наведених у табл. 2 даних оцініть:

1) динаміку наведених у таблиці показників, а також розрахованих на їх підставі вартості основних фондів, фондовіддачу і продуктивність праці;

2) зміну обсягу продукції — в цілому, у тому числі під впливом змін:

а) чисельності працюючих;

б) продуктивності праці;

3) зміну обсягу продукції — в цілому, у тому числі під впливом змін:

а) вартості основних фондів;

б) фондовіддачі;

4) зміну продуктивності праці — в цілому, в тому числі під впливом змін:

а) фондовіддачі;

б) фондоозброєності.

Зробити висновки за результатами аналізу.


Таблиця 2

Показник

Попередній

рік

Звітний

рік

Темп росту, % (гр.2:гр.1)х х100

А

1span>

2

3

1. Обсяг продукції у порівняних цінах, тис. грн.

146997

150115

?

2. Чисельність працюючих, осіб

2419

2398

?

3. Фондоозброєність, грн.

5475

5314

?

4. Вартість основних фондів, тис. грн.

?

?

?

5. Продуктивність праці, грн.

?

?

?

6. Фондовіддача, грн.

?

?

?


Завдання 3. На підставі даних табл. З оцініть:

1) виконання плану з наведених у таблиці показників, а також розрахованої на їх основі продуктивності праці;

2) приріст фонду оплати праці -в цілому, в тому числі в результаті змін:

а) чисельності працюючих;

б) середньої заробітної плати;

3) співвідношення рівнів виконання плану середньої заробітної плати й продуктивності праці.

Зробіть висновки за результатами аналізу.


Таблиця З

Показник

За

планом

Фактично

Виконання плану, % (гр.2:гр.1)х х100

А

1

2

3

1. Обсяг продукції у порівняних цінах, тис. грн.

6580

5880

?

2. Середньорічна чисельність працюючих, осіб

180

147

?

3. Середньорічна заробітна плата, грн.

12100

13050

?

4. Продуктивність праці

?

?

?


Завдання 4. Вартість основних фондів на початок звітного року становило 5010 тис. грн. надійшло у поточному році основних фондів на 450 тис. грн.; вибуло — на 250 тис. грн. Знос на початку року становить 1550 тис. грн., на кінець року — 2050 тис. грн.

Оцініть показники руху основних фондів та стан основних фондів на початок і кінець звітного року. Зробіть висновки за результатами розрахунків.


Завдання 5. На підставі даних табл. 4 визначте:

1) на скільки зміниться обсяг продукції за звітом у порівнянні з планом в цілому, в тому числі в результаті змін:

а) матеріальних витрат;

б) матеріаловіддачі;

2) на скільки змінилися матеріальні витрати за звітом у порівнянні з планом — в цілому, у тому числі в результаті змін:

а) обсягу продукції;

б) матеріалоємності.

Зробіть висновки за результатами аналізу.


Таблиця 4

Показник

За

планом

За

звітом

Відхилення від плану

(+, -) (гр.2-гр.1)

Виконання плану, % (гр.2:гр.1) х х100

А

1

2

3

4

1. Обсяг виготовленої продукції, тис. грн.

1520,00

1525,00

?

?

2. Матеріаловіддача, тис. грн./тис. грн.

2,89

2,85

?

?

3. Матеріальні витрати, тис. грн.

?

?

?

?

4. Матеріалоємність, тис. грн./тис. грн.

?

?

?

?Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити