Економічний аналіз

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

5. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Контрольні запитання


1. Наведіть основні завдання аналізу собівартості продукції.

2. За якими ознаками здійснюється класифікація витрат?

3. В чому полягають відмінності між елементами та статтями витрат?

4. В чому полягають особливості аналізу собівартості за елементами і статтями витрат?

5. За якими методами в процесі аналізу собівартості продукції за статтями витрат можна виявити зміни питомої ваги постійних і змінних витрат в залежності від обсягу виробництва?

6. Як оцінити і проаналізувати вплив факторів «ціна» і «норма» на зміну матеріальних витрат у собівартості продукції?

7. Розкрийте сутність показника «витрати на 1 грн. продукції». Чим викликане його застосування?

8. Які фактори впливають на зміну витрат на 1 грн. продукції?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити