Економічний аналіз

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

5. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тести для самоконтролю знань


1. Характер виробництва (матеріалоємне, трудоємне, фондоємне) можна проаналізувати на основі:

а) статей витрат;

б) елементів витрат;

в) прямих витрат;

г) основних витрат.


2. Залежно від способу віднесення на собівартість окремих видів продукції розрізняють витрати:

а) постійні;

б) накладні;

в) прямі і непрямі;

г) продуктивні.


3. Залежно від змін під впливом обсягу продукції розрізняють витрати:

а) основні;

б) змінні і у мовно-постійні;

в) накладні;

г) прямі.


4. До прямих не відносяться витрати:

а) на сировину і матеріали;

б) на заробітну плату основних робітників;

в) на паливо і енергію на технологічні цілі;

г) пов’язані з підготовкою і освоєнням виробництва продукції;

д) загальновиробничі витрати.


5. У виробничу собівартість не включаються витрати підприємства на:

а) сировину і матеріали;

б) заробітну плату основних робітників;

в) утримання і експлуатацію устаткування;

г) збут продукції.


6. Повна собівартість реалізованої продукції складається із:

а) виробничої собівартості реалізованої продукції і витрат на збут;

б) виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат і витрат на збут;

в) виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат;

г) виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, фінансових витрат.


7. Рівень витрат на одну гривню продукції визначається відношенням:

а) обсягу продукції в оптових цінах до повної собівартості продукції;

б) виробничої собівартості продукції до обсягу продукції в оптових цінах;

в) повної собівартості продукції до обсягу продукції в оптових цінах;

г) обсягу продукції в оптових цінах до виробничої собівартості продукції.


8. Назвіть можливі варіанти відповідей:

а) собівартість продукції перевищує обсяг продукції в оптових цінах;

б) собівартість продукції менше обсягу продукції в оптових цінах;

в) собівартість продукції дорівнює обсягу продукції в оптових цінах;

г) всі відповіді вірні.


9. У конкурентному середовищі значення показника «собівартість» продукції:

а) зменшується;

б) зростає;

в) залишається незмінним.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити