Економічний аналіз

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

5. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Практичні завдання для самоконтролю знань


Завдання 1. Заданими табл. 1 визначте:

1) на скільки змінилась собівартість одиниці продукції за звітом у порівнянні з планом;

2) зміну витрат за звітом у порівнянні з планом — у цілому, в тому числі в результаті змін:

а) обсягу виробництва;

б) собівартості одиниці продукції.

Зробіть висновки за результатами аналізу.

Таблиця 1

Показник

За планом

За звітом

Відхилення

(+, -)

(гр.2-гр.1)

А

1

2

3

1. Виготовлено продукції, тис. шт.

3,0

3,2

?

2. Витрати на виробництво продукції, тис. грн.

315,0

340,2

?

3. Собівартість одиниці продукції, тис. грн.

?

?

?


Завдання 2. За даними табл. 2 оцініть:

1) витрати на 1 грн. продукції;

2) вплив на зміну витрат на 1 грн. продукції:

а) структури продукції;

б) власне самих витрат;

в) цін на матеріали за одиницю продукції;

г) цін на продукцію.

Зробіть висновки за результатами аналізу.


Таблиця 2

Показник

За

планом

Фактичний випуск продукції

За плановими нормами та плановими цінами

За цінами внесени-ми за планом

За діючими цінами на матеріали та плановими цінами на продукцію

За фактичними цінами

А

1

2

3

4

5

1. Обсяг продукції в діючих цінах, тис. грн.

6726

6650

6650

6650

6714

2. Собівартість продукції, тис. грн.

5350

5354

5471

5530

5530

3. Витрати на 1 грн. продукції, коп.

?

?

?

?

?


Завдання 3. За даними табл. З охарактеризуйте структуру витрат на виробництво та тенденції її зміни. Зробіть висновки за результатами аналізу.


Таблиця З

Елементи витрат

Витрати

Відхилення

(+,-)

(гр.4-гр.2)

За попередній період

За звітний період

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

А

1

2

3

4

5

1. Матеріальні витрати

1873

?

1875

?

?

2. Витрати на оплату праці

1605

?

1620

?

?

3. Відрахування на соціальні заходи

600

?

608

?

?

4. Амортизація

642

?

645

?

?

5. Інші операційні витрати

630

?

632

?

?

Разом

5350

100,0

5380

100,0

?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити