Економічний аналіз

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Практичні завдання для самоконтролю знань


Завдання 1. За даними табл. 1 визначте і проаналізуйте:

1) прибуток від реалізованої продукції;

2) витрати на 1 грн. реалізованої продукції;

3) рентабельність витрат;

4) рентабельність реалізованої продукції;

5) виробничий леверидж.

Зробіть висновки за результатами аналізу.


Таблиця 1

Показник

Попередній рік

Звітний

рік

Відхилення (+,-) (гр.2-гр.1)

Звітний рік у відсотках до попереднього (гр.2:гр.1)х х100

А

1

2

3

4

1. Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

96030

98300

?

?

2. Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

110475

114078

?

?

3. Витрати на одну гривню реалізованої продукції, коп.

?

?

?

?

4. Прибуток від реалізованої продукції, тис. грн.

?

?

?

?

5. Рентабельність витрат, %

?

?

?

-

6. Рентабельність реалізованої продукції, %

?

?

?

-


Завдання 2. За даними табл. 2 визначте і проаналізуйте:

1) витрати на 1 грн. реалізованої продукції;

2) виручку від реалізації продукції;

3) прибуток від реалізації продукції;

4) постійні і змінні витрати;

5) маржинальний доход (двома методами).

Зробіть висновки за результатами аналізу.


Таблиця 2

Показник

Попе-

редній

період

Звітний

період

Відхилення (+,-)

(гр.2-гр.1)

Темп зростання,% (гр.2:гр.1)х

х100

А

1

2

3

4

1. Витрати на реалізовану продукцію, тис. грн.

650,0

620,0

?

?

2. Рентабельність реалізованої продукції, %

12,0

11,8

?

-

3. Питома вага постійних витрат, %

17,0

17,2

?

-

4. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції, коп.

?

?

?

?

5. Виручка від реалізації

продукції, тис. грн.

?

?

?

?

6. Прибуток від реалізації

продукції, тис. грн.

?

?

?

?

7. Постійні витрати, тис. грн.

?

?

?

?

8. Змінні витрати,

тис. грн.

?

?

?

?

9. Маржинальний доход:

Метод 1

?

?

?

?

Метод 2

?

?

?

?


Завдання 3. За даними звіту (додаток В) визначте маржинальний доход двома методами, якщо частка постійних витрат у загальних витратах становить 17,2% у попередньому періоді і 17,00% - у звітному.

Зробіть висновки за результатами розрахунків і аналізу.


Завдання 4. За даними табл. З оцініть вплив рентабельності окремих видів продукції на середній рівень рентабельності всієї реалізованої продукції. Зробіть висновки за результатами розрахунків.


Таблиця З

Вид

Прибуток від реалізації продукції, тис. грн.

Витрати на 1 грн. продукції, грн.

Рентабельність продукції, %

Виручка від реалізації, тис. грн.

Питома вага кожного виду продукції у загальному обсязі

гр.Зхгр.5

А

1

2

3

4

5

6

К

1926

0,89

?

?

?

?

Л

5814

0,9

?

?

?

?

м

9351

0,88

?

?

?

?

Разом

17091

?

?

?

1,00

?


Завдання 5. За даними звіту (додаток В) визначте і проаналізуйте рентабельність реалізованої продукції, рентабельність витрат і витрати на 1 грн. продукції за два періоди. Перевірте вірність розрахунків через взаємозв’язок зазначених показників. Зробіть висновки за результатами аналізу.


Завдання 6. За даними звіту (додаток В) визначте:

1) виробничий леверидж;

2) фінансовий леверидж;

3) виробничо-фінансовий леверидж.

Зробіть висновки за результатами розрахунків.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити