Економічний аналіз

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

7.6. Аналіз прибутковості капіталу


Нарівні з оборотністю капіталу ефективність його використання характеризує також прибутковість (рентабельність).

Оцінка рентабельності капіталу потребує обґрунтованого вибору виду прибутку. Рекомендований в деяких навчальних посібниках чистий прибуток характеризує не тільки ефективність діяльності підприємства, але й податкову політику, яка до того ж може змінюватися протягом досліджуваного періоду, що робить незіставними показники.

З огляду на те, що до впровадження П(С)БО для оцінки рентабельності капіталу застосовувався балансовий прибуток, в наш час його еквівалентом може бути загальний прибуток, який складається з фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування і надзвичайного прибутку.

Методика розрахунку прибутковості капіталу підприємства і аналіз його динаміки наведені в табл. 7.12.

Як видно із даних табл. 7.12, у звітному періоді рентабельність засобів та їх джерел підвищилась. Обумовлено це значним зростанням загального прибутку і незначною зміною засобів підприємства та джерел їх покриття.

Для більшого поглибленого вивчення причин зміни рентабельності проведемо факторний аналіз рентабельності виробництва за методом ланцюгових підстановок на підставі базисної моделі:

  (7.21)

де R в — рентабельність виробництва;

П — загальний прибуток;

03 — основні засоби;

ОФ — оборотні фонди.

Таблиця 7.12

Аналіз рентабельності капіталу


Показник

Код рядка № форми

Попе-

редній

період

Звітний

період

Абсолютне

відхилення

(+,-)

(гр.З-гр.2)

А

1

2

3

4

1. Загальний прибуток, тис. грн.

(р.170+р.200),

ф.2

114,4

339,6

+225,2

2. Середня величина активів, тис. грн.

р.280, ф.1

6856,5

6714,5

-142,0

3. Середня величина оборотних засобів, тис. грн.

(р.260+р.270),

ф.1

1531,1

1317,2

-213,9

4. Середнє значення основних засобів, тис. грн.

р.011, ф.1

8712,0

8273,1

-438,9

5. Середнє значення оборотних фондів, тис. грн.

(р.100+р.120+ +р.270), ф.1

102,6

115,8

+ 13,2

6. Середнє значення виробничих фондів тис. грн. (р.4+р.5)

(р.011+р.100+

+р.120+р.270),

ф.1

8814,6

td>

8388,9

-425,7

7. Середнє значення власного капіталу, тис. грн.

р.380, ф.1

5611,7

5694,7

+83,0

Прибутковість (рентабельність), %:

8. Активів (р.1:р.2) ∙ 100


1,67

5,06

+3,39

9. Оборотних активів (р.1:р.3) ∙ 100


4,47

25,78

+21,31

10. Виробництва (виробничих фондів) (р.1:р.6) ∙ 100


1,30

4,05

+2,75

11. Власного капіталу (р.1:р.7) ∙ 100


2,04

5,96

+3,92


Загальне відхилення рентабельності виробництва у звітному періоді в порівнянні з попереднім становить:

= 4,05 - 1,30 = 2,75%.

Проведемо поступову заміну значень показників базисного періоду на звітний:

=

=

=

=

Оцінка впливу окремих факторів:

=1,36-1,30=0,06%;


=1,37-1,36=0,01%;

=4,05-1,37=2,68%.

Балансова перевірка:

=0,06+0,01+2,68=2,75%,

тобто сукупний вплив усіх факторів дорівнює загальній зміні рентабельності виробництва у звітному періоді в порівнянні з попереднім.

Оцінка результатів факторного аналізу дає можливість знову підтвердити раніш зроблений висновок, що зміна рентабельності капіталу викликана переважно зміною прибутку.

З аналізом прибутковості тісно зв’язана система фінансового аналізу «Дюпон», яка інакше називається «Дюпон-каскад» або просто «Каскад» і широко використовується на Заході. Мета аналізу за цією системою — провести широкий огляд діяльності компанії за такими критеріями:

— визначити п’ять основних співвідношень (коефіцієнтів) за даними бухгалтерського обліку;

— одержати уяву про розвиток компанії впродовж часу (шляхом аналізу динаміки коефіцієнтів);

— намітити основні напрямки для більш поглибленого аналізу.

В основу системи «Дюпон» покладена модель, яка відображає тісний взаємозв’язок між показниками:

1. Нетто-прибутковість власного капіталу (НПВК)

(7.22)

Максимізація цього показника — основна задача управління підприємством.

2. Нетто-прибутковість продажів (НППр)

(7.23)

3. Оборот активів (ОА)

(7.24)

4. Нетто прибутковість активів (НПА)

(7.25)

5. Коефіцієнт капіталізації (К)

 (7.26)

На підставі системи «Дюпон» формується факторні системи:

  (7.27)

  (7.28)

які дозволяють провести факторний аналіз показників рентабельності власного капіталу і активів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити