Економічний аналіз

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Практичні завдання для самоконтролю знань


Завдання 1. На підставі даних звіту (додатки А, Б) визначте склад і структуру реальних активів. Порівняйте темпи зростання реальних активів з темпами зростання майна підприємства. Зробіть висновки за результатами аналізу.


Завдання 2. На підставі даних звітів (додатки А, Б, В) визначте власний оборотний капітал і оцініть його рентабельність. Зробіть висновки за результатами аналізу.


Завдання 3. На підставі даних звітів (додатки А, Б, В) визначте величину чистого робочого капіталу та оцініть його рентабельність. Зробіть висновки за результатами аналізу.


Завдання 4. На підставі даних звітів (додатки А, Б, В) оцініть співвідношення темпів зростання:

а) основного капіталу і майна підприємства;

б) оборотного капіталу і майна підприємства;

в) оборотного і основного капіталу;

г) реальних активів і майна підприємства;

д) власного капіталу і джерел коштів;

е) обсягу реалізації і майна підприємства;

ж) прибутку і майна підприємства.

По значенню цих співвідношень зробіть висновки про позитивну (негативну) динаміку якості балансу.


Завдання 5. За даними звітів (додатки А, Б, В) зіставте певні показники оборотного капіталу за подані періоди і зробіть висновки щодо причин зміни платоспроможності підприємства.


Завдання 6. За даними звітів (додатки А, Б, В) проведіть розрахунки показників, які характеризують стан і структуру майна підприємства. Зробіть висновки за результатами аналізу.


Завдання 7. За даними звітів (додатки А, Б, В) перевірте, на скільки співвідношення відповідних показників відповідають «золотому правилу економіки підприємства».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити