ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 2

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

2.3. Система інформації фінансового плану підприємства


Фінансовий аналіз займає проміжне місце між фінансовим планом і прийняттям управлінських рішень при оцінці та інтерпретації стану господарської діяльності підприємства щодо виконання передбачуваних показників.

Водночас, фінансовий аналіз є важливим інструментом складання фінансового плану щодо оцінки фактичного стану господарської діяльності підприємства.

Фінансовий аналіз вивчає окремі об’єкти фінансового планування щодо оцінки:

✵ руху грошових потоків за видами діяльності, структурними підрозділами та об’єктами господарювання;

✵ фінансових відносин, що виникають при формуванні, розподілі і використанні фінансових ресурсів у їх оптимальному варіанті, який забезпечує максимальний кінцевий результат;

✵ вартісних пропорцій, що виникають внаслідок розподілу фінансових ресурсів і забезпечують раціональні співвідношення між власними і залученими ресурсами, необоротними і оборотними активами, витратами і доходами підприємства.

Фінансовий план має дві специфічні мети: максималізація прибутку і стале зростання вартості підприємства. Перша мета обумовлюється тим, що прибуток є основним джерелом поліпшення фінансового стану, а досягнення другої мети — забезпечує фінансову стійкість підприємства в майбутньому. Рівень вартості підприємства є також основним параметром, за яким власник оцінює ефективність управлінських рішень.

Показники фінансового плану дають можливість:

✵ забезпечить орієнтири, у відповідності з якими підприємство буде здійснювати свою діяльність;

✵ зробити вибір найбільш ефективних шляхів розвитку підприємства з можливих альтернативних варіантів;

✵ визначити в майбутньому економічну ефективність діяльності підприємства;

✵ визначити мету діяльності, що дозволяє встановлювати критерії оцінки результатів роботи персоналу підприємства.

Фінансовий план підприємства охоплює показники господарської діяльності, які характеризують:

✵ доходи за видами діяльності і елементами (рис. 2.3.1);

✵ витрати за видами діяльності і елементами (рис. 2.3.2, рис. 2.3.7);

✵ фінансові результати від господарської діяльності (рис. 2.3.3);

✵ джерела формування і надходження коштів (рис. 2.3.4);

✵ приріст активів (рис. 2.3.5);

✵ обов’язкові платежі, пов’язані з системою оподаткування, соціальними витратами і формуванням цільових фондів (рис. 2.3.6).

В процесі фінансового аналізу інформаційні ресурси фінансового плану дозволяють оцінити:

✵ який внесок зробила кожна господарська операція в досягнення цілі підприємства;

✵ відповіді на запитання: що було зроблено?, для чого це потрібно?, коли це було зроблено?, хто його зробив?, де це було зроблено?, що для цього було необхідно? в порівнянні як це повинно було бути?;

✵ причинно-наслідкові зв’язки та залежності між господарськими операціями за планом і здійсненими фактично;

✵ потенційні можливості підприємства;

✵ ефективність використання ресурсів;

✵ рівень здатності підприємства виконувати план і ризик досягнення поставлених цілей;

✵ ефективність оперативного втручання для попередження небажаних наслідків ситуації щодо зміни плану;

✵ синергетичний ефект від забезпечення визначених цілей підприємства;

✵ відповідальність конкретних виконавців за виконання плану.

Виходячи з цього, проведення фінансового аналізу фактичної діяльності підприємства з використанням показників фінансового плану та з метою оцінки обґрунтованості величини планових показників створює основу забезпечення керованості у створенні об’єктів підприємства. За таких умов створюється можливість обґрунтованого вибору необхідних рішень і оцінки результатів їх здійснення, узгодження і взаємозв’язку схвалюваних завдань в єдину систему.Рис. 2.3.1. Система показників фінансового плану про доходи підприємства


Рис. 2.3.2. Система показників фінансового плану про витрати пфдприємстваРис. 2.3.3. Система показників фінансового плану про фінансові результати підприємстваРис. 2.3.4. Система показників фінансового плану про джерела формування та надходження коштів


Рис. 2.3.5. Система показників фінансового плану про приріст активів підприємстваРис. 2.3.6. Система показників фінансового плану про витрати, пов’язані з внесенням обов’язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів


Рис. 2.3.7. Система показників фінансового плану про елементи операційних витрат


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити