Міжнародна економіка

ПЕРЕДМОВА

Приступаючи до написання навчального посібника з питань міжнародної економіки і ознайомившись з ринком вітчизняної і зарубіжної літератури, автор дійшов висновку, що багато підручників дуже складні й призначені швидше для професорсько-викладацького складу, тексти в них здебільшого рясніють такою великою кількістю цифр і фактів, що важко зрозуміти і запам'ятати основні тенденції, притаманні тим або іншим явищам.

А тому автор поставив перед собою мету створити посібник, який був би доступний за стилем викладу матеріалу для широкого загалу і його можна було б використовувати для вивчення дисциплін "Міжнародна економіка" і "Світова економіка".

Пропонований навчальний посібник невеликий за обсягом, питання в ньому викладені менш деталізовано, ніж у значно більших підручниках. Проте автор намагався жодне з глобальних

У посібнику наведено інформацію про сучасні тенденції та проблеми розвитку міжнародної економіки, її основні галузі. Приділено увагу процесу європейської валютної інтеграції, розглянуто запровадження валюти євро.

Автор не вважав за необхідне наводити дані про економіку кожної з двохсот країн світу і рекомендує звертатися за відповідною інформацією до вітчизняних і зарубіжних довідників типу

Порівняно з підручником "Міжнародна економіка", який видавництво МАУП випустило 2002 року, ця книжка містить нові розділи про світову валютну систему та глобальні інтеграційні процеси і е ширшою за попередню. Вона оновлена і доповнена.

До речі, видавництво МАУП 2003 року видало навчальний посібник автора цих рядків за назвою "Міжнародна торгівля", а видавництво "МАПА" на початку 2004 р. опублікувало його енциклопедичний довідник "Країни світу". Таким чином, книжки "Міжнародна економіка", "Міжнародна торгівля" та "Країни світу" е своєрідним навчальним комплексом, який варто враховувати як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності.

Читачам, які хотіли б досконало освоїти тему про міжнародну передачу технологій, автор рекомендує звернутись до його книжок "Патентно-лицензионная работа", "Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности", "Патентоведение", "Право інтелектуальної власності", "Право интеллектуальной собственности", "Патентование и лицензирование".

Пропонована книжка містить англо-український глосарій з міжнародної економіки, що охоплює близько 350 понять. Якщо у читача виникатимуть термінологічні питання, то автор пропонує звертатися до книжки "Юридический словарь И. Дахно: словарь законодательных и нормативных терминов". Вона містить 5700 офіційно сформульованих понять з найрізноманітніших сфер, у тому числі й міжнародної економіки. Тлумачення понять у словнику запозичено із законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних актів центральних органів виконавчої влади, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України, а також рішень Конституційного Суду України.

Важливим елементом поглиблення знань з дисципліни "Міжнародна економіка" є освоєння політичної та економічної карт світу. Автор сподівається, що на книжковій полиці читача поряд із цією книжкою стоятиме бодай найскромніший атлас світу.

При написанні цієї книги автор враховував наявність у навчальних планах з підготовки фахівців таких дисциплін, як, наприклад, "Міжнародні економічні відносини", "Зовнішньоекономічна політика" тощо, і доклав усіх зусиль для уникнення повторювання вже відомого читачеві матеріалу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити