Економічний словник довідник - 2020


Вартість відтворення

Вартість відтворення — вартість товару, сформована на основі відносин відтворення, які виступають як єдність виробництва, розподілу, обміну, споживання, і відображені в кругооборот виробничих фондів підприємства. Спочатку на основі відносин виробничого споживання утворюється така категорія, як витрати виробництва /собівартість продукції/, що виступає як спожита у виробництві вартість виробничих фондів /к=c+v/. У єдності з виробництвом, вона відображає просте відтворення факторів виробництва і виступає як вартість простого відтворення товару: W, = c+q, де q=v. Вартість додаткового продукту є засобом збільшення виробничих фондів, утворення фонду нагромадження. Тому тут вона розглядається у співвідношенні з усіма виробничими фондами і набуває форми прибутку. В результаті вартість розширеного відтворення складається з витрат виробництва і прибутку: W2 = c+v+p = k+p. Її також називають ціною виробництва. Разом з тим В. в. має і якісно нові риси, які випливають із самої суті відносин відтворення. Відображаючи єдність виробництва і споживання, вона є засобом не тільки реалізації створеної вартості, але й відновлення факторів виробництва, причому з таким розрахунком, щоб у кожній галузі створювалась не будь-яка, а тільки суспільно необхідна кількість продукції. Необхідність пропорціонального розвитку суспільного виробництва стає тут вартісноутворюючим фактором. Пропорціональний розвиток суспільного виробництва має місце тоді, коли структура виробництва співпадає із структурою споживання. Взаємозв'язок між суспільними потребами і виробництвом виступає як співвідношення попиту і пропозиції. Попит визначається потребами суспільства, а пропозиція — виробництвом товарів Тому, якщо вартість виробництва визначається лише кількістю праці, яка втілена в продукті, то вартість відтворення — тією кількістю праці, яка потрібна для виробництва суспільно необхідної кількості продукції/N/, тобто Q=WNC. Ці затрати праці називають суспільно необхідними. За умови, коли у галузі виробляється суспільно необхідна кількість продукції/NC=N/, вартість відтворення кількісно співпадає з вартістю виробництва /WC=W/. Тому вартість відтворення є основою встановлення цін на товари. Оскільки вартість, необхідну для відтворення факторів виробництва, виробники одержують через ринок, то вартість відтворення називають ще ринковою /суспільною/ вартістю, а ціну — ринковою ціною.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити