Економічний словник довідник - 2020


Вирівнювання економічних умов господарювання

Вирівнювання економічних умов господарювання — сукупність здійснюваних державою заходів по створенню для сільськогосподарських підприємств умов господарювання, за яких рівновеликі затрати /праці, основних і оборотних фондів/давали б можливість отримувати рівновеликі доходи. Необхідність В. е. у г зумовлюється, насамперед, різною природною і економічною родючістю землі, а також особливостями територіального розміщення сільськогосподарських підприємств. Різна родючість ґрунтів як і неоднакове розташування ринків збуту, породжує / якщо не здійснювати регулювання/ситуацію, коли різні господарства, затративши різну кількість праці і матеріальних ресурсів, забезпечуючи організацію виробництва й управління на однаковому рівні, отримують різну кількість продукції і, як наслідок цього — різні доходи. Головним засобом впливу на створення рівних умов господарювання протягом тривалого часу є диференціація закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію Але в умовах вибору підприємствами каналів збуту, відходу від практики закупівлі за держзамовленням майже всієї сільськогосподарської продукції, а отже з переходом до формування закупівельних цін на основі ринкових принципів диференціація цін як засіб забезпечення рівних умов господарювання відживає. До господарств, що знаходяться в різних об'єктивних умовах, доцільно доводити не диференційовані ціни, а диференційовані на основі економічної оцінки землі ставки оподаткування. Отже, диференціальна земельна рента повинна централізуватись державою не через механізм ціноутворення, а через механізм оподаткування.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити