Економічний словник довідник - 2020


Виробничі об'єднання

Виробничі об'єднання — добровільні об'єднання підприємств на основі договору або статуту, створені з метою досягнення кращих показників у виробничій і комерційній діяльності, повнішого використання виробничого потенціалу, застосування досягнень науки і техніки, впровадження передових технологій і т. ін. Підприємства, що входять до складу В. о., зберігають права юридичної особи. В. о. створюються за технологічними, галузевими, територіальними, комерційними та ін. ознаками. Законодавство України визначає такі основні форми /типи/ В. о.: асоціації — договірні об'єднання, створені з метою координації господарської діяльності, що не мають повноважень втручатися у внутрігосподарську діяльність учасників; корпорації — договірні об'єднання з передачею підприємством окремих управлінських повноважень В. о.; консорціуми — тимчасові статутні об'єднання підприємств і банківських структур; концерни — статутні об'єднання підприємств на основі повної фінансової залежності від одного з них або групи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити