Економічний словник довідник - 2020


Витрати граничні

Витрати граничні — додаткові витрати, пов'язані з виробництвом ще однієї /додаткової/ одиниці продукції. Обчислюються як сума витрат на її виробництво. Концепція граничних/"маргінальних"/ витрат поширена в західній економічній літературі і базується на теорії „ граничної корисності» II застосування дозволяє контролювати витрати підприємства при виробництві / скороченні/ останньої/додаткової/ одиниці продукції. Величина граничних витрат знаходиться в обернено пропорційній залежності від граничної продуктивності праці: з ростом граничної продуктивності граничні витрати падають і навпаки, Граничні витрати визначаються ростом лише змінних витрат у зв'язку з випуском додаткової одиниці продукції, тому що постійні витрати не змінюються із зміною обсягу випуску продукції.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити