Економічний словник довідник - 2020


Відносне перенаселення

Відносне перенаселення — частина активного і працездатного населення суспільства, яке не може продати свою робочу силу і поповнює армію безробітних. Таке перенаселення називається відносним, бо в економіці розвинутих країн світу значною мірою не використовуються виробничі потужності/рівень їх завантаження становить приблизно 75—80%). Мільйони людей живуть нижче офіційно встановленої межі бідності, в т.ч. чимало голодуючих, яким потрібні додаткові товари і послуги, і є мільйони безробітних, які хочуть працювати, але є зайвими у порівнянні з попитом. В. п. існує в таких основних формах: плинне, аграрне і застійне. Плинне пов'язане з фазами економічного циклу /під час кризи армія безробітних зростає, а в час пожвавлення і піднесення — зменшується/. Ця форма перенаселення має місце і в умовах глибокої економічної кризи в Україні та інших республіках колишнього СРСР. В Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних на кінець 1994 р. становила близько 1 млн. чол., а приховане безробіття /працівники, які знаходяться в неоплачуваних відпустках або працюють неповний робочий день, тиждень тощо/ становить близько 40% загальної чисельності самодіяльного населення. Аграрне перенаселення ще називають прихованим, оскільки має сезонний характер і не всі працездатні жителі села можуть знайти постійне місце роботи. Застійне перенаселення характеризується нерегулярністю зайнятості і охоплює робітників відмираючих галузей і професій. Особливістю В. п. у розвинутих країнах Заходу /і значно меншою мірою в країнах колишнього Союзу/ в сучасних умовах є безробіття людей із середньою і вищою освітою, наявність значної кількості безробітних, які не реєструються на біржі праці, зростання чисельності безробітних серед національних меншин тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити