Економічний словник довідник - 2020


Власність економічна

Власність економічна - система виробничих відносин між людьми /класами, соціальними верствами, групами, окремими індивідами) щодо привласнення різноманітних об'єктів власності/засобів виробництва, предметів споживання, послуг, робочої сили, патентів і т. ін./ у всіх сферах суспільного відтворення /безпосередньому виробництві, розподілі, обміні та споживанні/. Вона включає в себе дві основні сторони: кількісну і якісну. Кількісна означає сукупність матеріальних благу суспільстві, різноманітних об'єктів власності, основними з яких є: засоби праці, предмети праці, предмети споживання, робоча сила, послуги, цінні папери, золото, гроші, патенти, ліцензії, „ ноу-хау», використовувані людьми сили природи, форми і методи організації виробництва, корисні копалини. З середини 70-х років XX ст., тобто з початку другого етапу НТР, окремим об'єктом власності стає інформація. Якісна сторона В. означає процес привласнення різними суб'єктами власності тих чи інших об'єктів В., /або всієї сукупності/ у безпосередньому виробництві, розподілі, обміні та споживанні. Основними суб'єктами власності є окремий індивід, колектив, акціонерна компанія, держава, наднаціональні органи. Привласнення здійснюється насамперед у процесі праці, при якому відбувається взаємодія людини з природою, пристосування предметів природи до потреб людини. Крім того, процес привласнення здійснюється різними суб'єктами власності у формі заробітної плати, торгового прибутку, ренти, процента, через механізм цін, соціальні виплати тощо, тобто через соціально-економічну форму суспільного способу виробництва /або виробничих відносин/. Таким чином В,е. охоплює систему виробничих відносин. Привласнення засобів виробництва у різних сферах суспільного відтворення становить основне виробниче відношення. Теоретичним виразом В. е. є сукупність економічних законів і категорій. В. е. охоплює не всі виробничі відносини, а лише їх систему, тобто комплекс внутрішньо необхідних, суттєвих, причиново-наслідкових зв'язків. В неї не входять форми прояву цих зв'язків, поверхневі і випадкові зв'язки. Відповідно до Закону України „ Про власність» основними і рівноправними формами В, визнаються приватна, колективна і державна, В процесі реформування економічної системи відбувається трансформація відносин В,, метою якої є поєднання праці і власності на основі роздержавлення економіки і створення на цій основі дієвих стимулів до праці.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити