Економічний словник довідник - 2020


Галузь із зростаючими витратами

Галузь із зростаючими витратами - галузь національного господар­ства, що використовує вузькоспеціалізовані ресурси, пропозицію яких при потребі швидко збільшити неможливо. Тому розширення виробництва у таких галузях підвищує ціну ресурсів. Зростання ціни ресурсів збільшує витрати виробництва і відповідно й ціну одиниці продукції галузі. Отже, в Г із з в ціна рівноваги продукції завжди змінюється із зміною обсягів виробництва. До того ж галузь здатна виробляти більше продукції лише при вищій ціні рівноваги. Обов'язкова зміна ціни рівноваги зумовлюється тим що при збільшенні галуззю обсягів виробництва на ціну починається подвійний тиск різної спрямованості. З одного боку, зростаюча пропозиція товару зміщує ціну рівноваги вниз. З другого - більш високі витрати виробництва вимагають її підвищення. Ось чому центр рівноваги обов'язково зміститься і обов'язково у напрямку зростання, оскільки ціна продукту у довгостроковому періоді повинна компенсувати витрати, що зросли. В іншому випадку галузева норма прибутку знизиться і почнеться відплив капіталу з галузі, який спричинить скорочення виробництва, що поверне описаний процес у зворотний бік. Цей процес триватиме, доки співвідношення ціни і питомих витрат не забезпечуватиме галузі втрачену середню норму прибутку. Така ціна становитиме ціну рівноваги для нового обсягу виробництва До Г. із з. в. належить переважна більшість існуючих галузей В їх числі сільське і лісове господарства, галузі добувного комплексу, оскільки вони використовують значну частину обмежених в природі земельних ресурсів, корисних копалин.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити