Економічний словник довідник - 2020


Господарський /комерційний/ розрахунок

Господарський /комерційний/ розрахунок - метод господарювання підприємств, об'єднань тощо, який застосовують у процесі продуктивного використання засобів виробництва і робочої сили, привласнення й використання одержаного доходу. Г. р. передбачає співвідношення витрат і результатів, досягнення такого співвідношення між ними, коли за рахунок отриманих результатів здійснюється розширене відтворення засобів виробництва, робочої сили, виконуються прийняті перед іншими підприємствами і державою договірні зобов'язання. Повніше сутність Г. р. розкривається в його основних принципах. Це, по-перше, самоокупність, або заміщення витрат за рахунок власних доходів від реалізації товарів і послуг. По-друге, рентабельність або доходність всіх ланок підприємства /цехів, бригад тощо/, тобто перевищення доходів над їх витратами. По-третє, матеріальна зацікавленість трудових колективів і окремих працівників у результатах діяльності, насамперед отриманні доходу. По-четверте, матеріальна відповідальність колективу за незадовільну роботу, невиконання договірних зобов'язань тощо. Найважливішим принципом Г. р. є самофінансування. Воно означає здійснення підприємством розширеного відтворення за рахунок чистого прибутку, без бюджетних асигнувань. Джерелами самофінансування є також амортизаційні відрахування, банківські кредити. Госпрозрахункові відносини повинні поширюватись на взаємовідносини між підприємствами і вищестоящими органами /міністерствами, державою в цілому/. Вони здійснюються через державні замовлення, контракти, ставки банківського проценту. Це означає, що при існуючих в Україні адміністративних методах управління економікою вищестоящі органи повинні нести матеріальну відповідальність перед колективами підприємств за виконання договірних зобов'язань, за непродумані рішення тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити