Економічний словник довідник - 2020


Госпрозрахункові відносини у зовнішньоекономічній діяльності

Госпрозрахункові відносини у зовнішньоекономічній діяльності - метод господарювання підприємств, об'єднань та організацій у зовнішньоекономічній сфері. Базується на співставленні витрат і результатів, валютної самоокупності, самофінансування і матеріальній відповідальності за контрактами. Відповідно до цих принципів підприємства оплачують поставлену їм продукцію за зовнішньоекономіч­ними цінами, тобто цінами, за якими товари були б продані або придбані на зовнішньому ринку. Вони перераховуються у національну валюту за відповідними валютними курсами або коефіцієнтами, які відображають їх реальну купівельну спроможність . Підприємства /об'єднання/ і організації, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, повинні стримувати прибуток, з якого частина йде у валютну скарбницю держави, а частина - для виробничих і соціальних потреб колективу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити