Економічний словник довідник - 2020


Госпрозрахунковий дохід

Госпрозрахунковий дохід - найважливіший елемент новоствореної вартості в умовах економічної самостійності підприємств, які працюють на основі принципу самофінансування та інших принципів господарського розрахунку. В Г. д. входить фонд заробітної плати та частина прибутку, яка залишається після сплати податків і процентів за кредит, а також штрафів, пені, неустойок. Іншими словами, Г. д. складається із так званого чистого прибутку підприємства та фонду заробітної плати. Частину його підприємства направляють на розширення та технічну реконструкцію виробництва, підготовку та перепідготовку кадрів, соціальні потреби колективу, преміювання, на охорону праці, доброчинні фонди тощо. В Україні з чистого прибутку формуються фонд, розвитку виробництва, науки й техніки, фонд соціального розвитку колективу; фонд матеріального заохочення. Кошти з фонду розвитку виробництва повинні спрямовуватись на технічне переоснащення виробництва, наукові й дослідно-конструкторські розробки, перепідготовку кадрів, освоєння нових видів продукції та інше. Кошти фонду соціального розвитку колективу спрямовуються на житлове будівництво й утримання об'єктів соціально-культурної сфери, оздоровчі заходи та інші соціальні потреби, фонд «матеріального заохочення використовується для виплати премій за підсумками виробничої діяльності. Існує певна однотипність у використанні прибутку західними компаніями і підприємствами України . В той же час в Україні питома вага обов'язкових виплат з прибутку на початку 1994 року становила приблизно 80%, у розвинутих країнах Заходу - не більше 40-45%. При цьому фонд зарплати у собівартості продукції США становить понад 70 %, в Україні - приблизно 15%.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити