Економічний словник довідник - 2020


Граничний продукт

Граничний продукт - кожний доданий продукт /приріст виробництва/ від застосування додаткової/ще однієї/ одиниці певного ресурсу/фактора виробництва/, тобто віддача кожної нової одиниці ресурсу, залученої у виробництво. В умовах товарно-грошових відносин Г. п. існує в натуральній і вартісній /грошовій/ формах. За вартістю Г. п. - це додаткова грошова виручка від застосування додаткової одиниці ресурсу. Згідно із законом спадної віддачі, одного з базових елементів теорії раціонального господарювання, за умов, коли якісні параметри всіх видів застосовуваних ресурсів /капіталу, праці, землі/ залишаються незмінними, послідовне збільшення одного з них /наприклад, праці/ з певного моменту додає все менший приріст продукту в розрахунку на приріст ресурсу. Іншими словами, є певна межа, за якою ефективність додаткових вкладень послідовно зменшується. Внаслідок зниження ефективності виникає ще одна межа, і подальше залучення ресурсу - втрачає економічний сенс. Такий момент настає, коли вартість Г. п. від застосування останньої одиниці ресурсу зрівнюється з витратами на придбання цієї одиниці ресурсу / Гвр /, тобто коли Г. п. = Гвр. Гвр. що дорівнює Г. п., вважається справедливою ціною даного ресурсу і виступає критерієм при розподілі доходу. Закономірності Г. п. однаковою мірою стосуються і капіталу, і праці, і землі. Тому: 1/ розрахунок Г. п. проводиться по кожному із зазначених ресурсів; 2/ при розрахунку Г. п. по окремому ресурсу інші вважаються незмінними; 3/ на основі розрахунків Г. п. по кожному ресурсу формується раціональна структура капіталовкладень; 4/ вартість вироблюваного продукту визначається як сума добутків маси кожного залученого ресурсу на його Г. п : 5/ питома вага зазначених добутків визначає частку власника ресурсу у загальному доході, тобто процент на капітал, заробітну плату, ренту.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити