Економічний словник довідник - 2020


Грошовий мультиплікатор

Грошовий мультиплікатор - коефіцієнт, що характеризує зв'язок між збільшенням /скороченням/ надлишкових резервів банківської системи і сумою нових кредитних грошей, яку вона може створити. Ефект Г. м. ґрунтується на тому, що резерви, втрачені одним комерційним банком внаслідок кредитування стають набутком іншого і використовуються ним також для кредитування. Отже кожна грошова одиниця, випущена в оборот одним із комерційних банків,створює кредитні резерви для другого, другим для третього і т.д. Іншими словами, ефект мультиплікатора виникає тому, що резерви, які втрачають окремі банки при наданні позик, не втрачає банківська система в цілому. Внаслідок цього вона спроможна створювати кредитні гроші значно більші за ЇЇ надлишкові резерви. Але така спроможність банківської системи існує не завжди. Вона обмежується, зокрема, необхідністю формування комерційними банками обов'язкових резервів. їх величина зумовлюється резервною нормою і регулюється у законодавчому порядку, формування обов'язкових резервів робить джерелом кредитування лише надлишкові резерви. Саме тому Г. м. розкриває зв'язок грошоутворюючої здатності банківської системи з її надлишковими резервами, забезпечує банківській системі досить високу захищеність /ліквідність/ у періоди несприятливої кон'юнктури, дозволяє державі через зміну резервної норми впливати на кредитоспроможність комерційних банків, а отже регулювати масу грошей в обігу. У цьому зв'язку грошовий мультиплікатор знаходиться в оберненій залежності від резервної норми, тобто являє собою обернену цій нормі величину. Обернена величина будь-якого числа є часткою відділення одиниці на це число. Оскільки мультиплікатор вказує яку максимальну кількість нових грошей створить одна грошова одиниця надлишкових резервів при даній резервній формі, то для визначення всієї максимальної маси нових грошей, яку спроможна утворити банківська система при наявності надлишкових резервів необхідно надлишкові резерви (Нр) помножити на Г. м. М = НР х М


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити