Економічний словник довідник - 2020


Грошовий обіг

Грошовий обіг - безперервний рух грошей у сфері обігу і виконання ними функції засобу обігу та платежу. Г. о. здійснюється в межах грошової системи тієї чи іншої країни і обслуговує обіг всього суспільного сукупного продукту та відтворення робочої сили. Кількість грошей, необхідна для обігу, визначається законом грошового обігу. У підтриманні рівноваги в економіці, збалансованості попиту та пропозиції важливу роль відіграє грошова маса - сума купівельних та платіжних засобів, що обслуговують господарський обіг і належать державі, фірмам та окремим особам У грошовій масі розрізняють активні гроші, що застосовуються у готівковому та безготівковому обігу, та пасивні /нагромадження , резерви, залишки на рахунках/, які лише потенційно можуть використовуватись в угодах. Г. о. розвинутих країн світу, зокрема США, ділиться на оборот наявних грошей /банкноти,неповноцінні монети/ та безготівковий оборот /чеки, накази, кредитні карточки тощо/, який здійснюється на основі банківських депозитів. Питома вага готівки у грошовій масі скорочується, а безготівкового обігу зростає.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити