Економічний словник довідник - 2020


Девальвація

Девальвація /від лат-de - префікс, що озн. донизу і veteo - коштую/- здійснюване державою зниження обмінного курсу своєї грошової одиниці стосовно іншої. Це один із варіантів грошової реформи, спрямованої на оздоровлення грошового обігу. Д. - процес протилежний ревальвації, тобто підвищенню обмінного курсу національної валюти стосовно інших. Д. і ревальвація складають два основні варіанти грошової реформи. Часто Д. лише закріплює фактичне обезцінення грошей внаслідок інфляції. Існує також поняття ринкової Д. валюти, тобто падіння на ринку ціни національної валюти, вираженої в інших валютах, зокрема в доларі. Ринкова Д. відбувається внаслідок зниження попиту надану валюту. Держава може підтримати курс своєї валюти шляхом ринкових інтервенцій /скуповування власної валюти або продажу іноземної/. При значних господарських розладах державна застосовує Д., яка веде до подорожчання імпортованих і здешевлення власних товарів, експортованих в інші країни. Тому Д. використовується також як засіб зовнішньо торговельної експансії.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити