Економічний словник довідник - 2020


Акциз

Акциз (від лат. accidere — обрізую)— різновид непрямого податку переважно на товари масового споживання (цигарки, алкогольні напої, сіль, сірники, автомобілі, холодильники, парфумерні вироби тощо). Вибірковий А. в окремих країнах встановлюється на телефонні послуги, показ кінофільмів, квитки на певні види транспорту, комунальні послуги. В більшості країн Заходу в післявоєнний період були введені універсальні А., або податки з обороту, які вилучаються в процентах (до 10) від валової виручки підприємств. В останні три десятиліття замість податку з обороту введено такий А., як податок на добавлену вартість, який став основною формою непрямого оподаткування. Тому в широкому розумінні А. слід розглядати як непрямий податок на продаж товарів і послуг на внутрішньому ринку. На відміну від податку з обороту цей вид податку вилучається не з усієї вартості товару, а лише з її приросту на кожній наступній стадії виробництва товару та його реалізації. Оподаткуванню підлягає різниця між виручкою, отриманою компанією при реалізації товарів і послуг, та витратами на закупку сировини, напівфабрикатів та оплату послуг. Ставки податку на добавлену вартість у більшості країн складають від 8 до 20 проц.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити