Економічний словник довідник - 2020


Депресія

Депресія /від лат..depressio - придушення/— фаза промислового циклу, що настає безпосередньо за фазою кризи. Характеризується зупиненням спаду промислового виробництва, перебуванням його переважно в стані застою, сповільненням зростання цін, наростанням банкрутств і розмірів безробіття, відносним надлишком позичкового капіталу і низьким рівнем процента тощо. На фазі Д. відбувається поступове розсмоктування товарних запасів, поліпшення фінансового становища фірм , перелом в динаміці прибутків. Створюються передумови для відновлення поступального розвитку економіки, започатковується економічне зростання. Відбувається масове оновлення основного капіталу/фондів/, модернізація виробництв, що сприяє подоланню кризового стану економіки і переходу до фаз пожвавлення та зростання. Д. в західній економічній літературі називають тривалі і руйнівні кризи, наприклад, Велика депресія 1929-1933рр.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити