Економічний словник довідник - 2020


Державний борг

Державний борг - сума заборгованості держави перед кредиторами. Д. б. виникає внаслідок нестачі коштів у держави, необхідних для здійснення її функцій. В таких ситуаціях держава змушена мобілізувати додаткові кошти для покриття своїх видатків. Йдеться про компенсацію дефіциту державного бюджету. Головними причинами Д. б. є розширення економічної функції держави, державне регулювання економіки, мілітаризація і ведення війн. Якщо раніше основною причиною виникнення Д. б. були воєнні дії, то в XX ст., особливо його другій половині, до цього додалися мілітаризація економіки і соціально-економічні програми держави. Друга половина XX ст. до початку 90-х років пройшла під знаком „ холодної війни», яка „ пожерла» величезні кошти, що перевищували можливості економіки. Іншою причиною зростання Д. б. стало активне державне регулювання економіки, особливо проведення антициклічного регулювання та здійснення численних соціальних програм. Цьому сприяла кейнсіанська теорія, яка рекомендувала дефіцитне фінансування як засіб пожвавлення економічної кон'юнктури. Сьогодні Д. б. має переважна більшість держав світу. Д. б, виникає внаслідок державних позик. Розрізняють внутрішні і зовнішні, облігаційні та безоблігаційні позики. Внутрішні мають місце тоді, коли держава позичає гроші у підприємств і громадян країни, зовнішні — коли контрагентом держави виступає іноземний учасник. Облігаційні позики здійснюються за допомогою випуску облігацій під певний процент. Безоблігаційні позики оформляються угодою, наприклад, позики держави в Ощадного банку або міжурядові позики. Державні позики здійснюються як центральним урядом, так і місцевими органами влади. Зростання Д. б. є одним із факторів сучасної інфляції: в умовах кризового стану економіки зростає Д. б. України як внутрішній, так і зовнішній. Внутрішній — внаслідок різкого спаду виробництва, який спровокував значне недонадходження податків до державного бюджету і великі податки на утримання соціальної сфери, санацію підприємств. Зовнішній — зростає за рахунок стрімкого підняття цін на енергоносії, що надходять з країн СНД, і низької конкурентності українських товарів на світових ринках.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити