Економічний словник довідник - 2020


Державний капітал

Державний капітал - специфічна підсистема заснованих на експлуатації виробничих відносин між вищими чиновниками державного апарату та менеджерами державних підприємств і установ, з одного боку, і найманими працівниками державного сектора економіки, позбавлених засобів виробництва, з другого боку. Конкретними формами таких відносин є рівень заробітної плати, продуктивності й інтенсивності праці найманих працівників державного сектора, тривалість їх робочого дня, наявність прав /на страйк, укладення колективних договорів тощо/ у трудящих даного сектора порівняно з працівниками приватного сектора, величини отримуваних пенсій та інших соціальних виплат , умов праці і т. ін.. На різних етапах еволюції капіталістичного способу виробництва названі форми наповнювались неоднаковим змістом. Так, у США страйки у державному секторі протягом чотирьох століть еволюції капіталізму були заборонені і прирівнювалися до зради батьківщини. Права на укладення колективних договорів добились не всі категорії зайнятих у державному секторі навіть у наш час, тоді як працівники монополізованого сектора завоювали таке право ще в 30-х роках XX ст. В 60-ті роки у розвинутих країнах Заходу, зокрема у Великобританії, Франції, рівень продуктивності праці на державних підприємствах був вищий, а рівень заробітної плати нижчий. Це свідчило про вищий ступінь експлуатації праці у даному секторі. У той же час в ньому була більша гарантія зайнятості, вищий рівень соціальних виплат (пенсій тощо). Д. к. у процесі своєї еволюції діалектично /тобто з утриманням позитивних сторін/ заперечує розвиток крупного монополістичного/ в т.ч. олігополістичного/ капіталу, що повніше формує плюралізм різних форм власності, створює якісно нову суспільну форму розвитку продуктивних сил, посилює стабільність економічної системи. В процесі роздержавлення й приватизації у 80-х роках у розвинутих країнах світу відбулась часткова дифузія /розсіювання/ Д. к. серед немалої кількості найманих працівників через механізм акціонування і отримання на них дивідендів . Але переважна більшість інших сторін розвитку Д. к. свідчить про те, що він є колективною формою капіталу, яка розвивається насамперед в інтересах; крупних монополістичних об'єднань.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити