Економічний словник довідник - 2020


Дефіцит

Дефіцит /від лат. deticyt - не вистачає/— 1/ в галузі грошово-фінансових відносин - перевищення видатків над доходами. Розрізняють Д комерційний і бюджетний. Комерційний Д. має місце на рівні господарських суб'єктів /фірм/ і виступає як перевищення платежів над надходженнями , нестача коштів для задоволення поточних потреб. Бюджетний Д,— перевершення державних видатків над доходами, що веде до зростання державного боргу; 2/ нестача матеріальних цінностей порівняно з потребою, невідповідність пропозицій і попиту на товари та послуги. Товарний Д. характерний для командної економіки, проявляється у стійкій перевазі сукупного попиту над сукупною пропозицією, стосується як ринку товарів, так і ресурсів, Причиною товарного Д, виступає інфляція.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити