Економічний словник довідник - 2020


Дефляція

Дефляція /від лат. detlare - видуваю/- зменшення грошової маси, вилучення з обігу частини грошових засобів, випущених в період інфляції. Д. — процес протилежний інфляції, процес стримування обезцінення грошей. Вона знаходить свій вираз у „ подорожчанні» грошей, зростанні їх купівельної спроможності, підвищенні курсу національної валюти стосовно курсів іноземних валют Д. здійснюється скоординованими зусиллями уряду і центрального банку в інтересах стабілізації грошового обігу та боротьби з інфляцією 3 цією метою використовується збільшення оподаткування, скорочення державних видатків, заморожування заробітної плати, підвищення позичкового процента, скорочення кредитних ресурсів тощо. Вони приводять до зменшення грошової маси в обігу, ліквідації надмірного грошового споживання. Д. проводиться здебільшого при підготовці грошової реформи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити