Економічний словник довідник - 2020


Диверсифікація

Диверсифікація /від лат. diversus-різний, віддалений/— розширення номенклатури продукції, що виробляється окремими фірмами та об'єднаннями. Д. виступає у двох формах: 1/ розширення асортименту товарів, організація нових видів виробництв в рамках „ власної галузі; 2/проникнення у нові галузі та сфери господарства. Останнє може відбуватися як шляхом створення нових підприємств, так і скуповуванням інших фірм або злиття з ними, Великі корпорації поступово перетворюються в багатогалузеві комплекси. Д. порівняно нове явище, швидко поширюється на Заході /з середини 50-х років XX ст./. Д. покликана до життя НТР, необхідністю пристосування бізнесу до швидких структурних змін, посилення конкурентної боротьби. Д. виступає інструментом використання переваг комбінування, проникнення в нові, найприбутковіші галузі, стабілізації бізнесу, діючи за принципом „ не класти всі яйця в один кошик». Завдяки цьому диверсифіковані підприємства є більш стійкими і конкурентоздатними порівняно з вузькоспеціалізованими. Перші отримують можливість переливання капіталу в найбільш прибуткові галузі, Д. може розглядатися як організаційно-економічний фактор зростання ефективності виробництва. Одним із результатів Д. є поява фірм — конгломератів, що об'єднують підприємства, не пов'язані між собою „ технологічним ланцюгом».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити