Економічний словник довідник - 2020


Диференціальна рента

Диференціальна рента (лат.differentia — різниця, відмінність, reddo — повертаю, сплачую) — одна з форм доходу сільськогосподарських підприємств, пов'язана з використанням середніх та кращих за родючістю і місце розташуванням земель. Зумовлена обмеженістю основного засобу аграрного виробництва — землі. Ця обставина разом із зростанням чисельності населення робить необхідним (для задоволення потреб у продовольстві) залучати до обробітку не лише кращі й середні, але й гірші землі. Це можливо лише за умови, що останні приноситимуть господарям середніх дохід. Тому ціна на сільськогосподарську продукцію формується не середніми умовами виробництва, як у промисловості, а тими, що мають місце на гірших земельних ділянках. Господарювання на середніх і кращих — дає додатковий прибуток за рахунок вищої продуктивності застосовуваних факторів виробництва (Д. р.) Вона може бути визначена, як різниця між більш високим прибутком, що його отримують на кращих і середніх земельних ділянках, і середнім прибутком, що створюється на гірших ділянках. Оскільки вища якість земельних ділянок має стійкий характер, то і надприбуток з них є також відносно постійним. Д. р. виступає у двох основних формах: диференціальна рента І і диференціальна рента II. Д. р. І пов'язана з різницею в природній родючості земель, Д. р. ІІ — з економічною родючістю, тобто штучним підвищенням продуктивності ґрунту за рахунок додаткових вкладень капіталу — іригації чи осушення земель, використання біостимуляторів, гербіцидів тощо. Д. р. І є результатом екстенсивного ведення сільського господарства, Д. р. ІІ — інтенсивного. Присвоєння Д. р. відбувається шляхом угоди між власником землі і орендарем Якщо фермер веде господарство на власній землі, то вона повністю належить йому. Підвищення Д. р. II — основний шлях зростання прибутковості сільського господарства


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити