Економічний словник довідник - 2020


Довгі хвилі в економіці

Довгі хвилі в економіці - вид циклічних коливань економічної активності з амплітудою 48-55 років. Довгочасні циклічні зміни в економіці були виявлені ще у другій половині XIX ст., англійським економістом У. С. Джевонсом. Але найповніше описані та аргументовані російським економістом М Кондратьєвим на початку 20-х років XX ст., тому їх часто називають „ хвилями /циклами/ Кондратьева». Проведений ним аналіз показав наявність Д. х. в е., що проявляються в поперемінному підвищенні та зниженні ділової активності і пов'язаної з цим відповідної зміни рівня цін і прибутковості. Д. х. в е. складається із двох фаз: фази піднесення та фази спаду. Фаза піднесення пов'язана з масовим упровадженням нових технологій, оновленням і розширенням „ основних капітальних благ», розвитком модерних галузей економіки. Це сприяє розширенню інвестиційної діяльності, відкриває нові можливості отримання прибутку, фаза піднесення триває приблизно 25-30 років і змінюється фазою спаду. Остання характеризується погіршенням умов господарювання: застарілими технологіями і технікою, вичерпанням можливостей їх вдосконалення, падінням ефективності виробництва. Матеріальною основою великих циклів, на думку Кондратьева, е періодичне масове вибування, оновлення і розширення „ основних капітальних благ», тобто елементів основного капіталу із тривалим /близько 50 років/терміном функціонування. Йдеться про виробничі інфраструктури!' споруди: промислові будівлі, мости, дороги, для спорудження яких потрібні великі кошти і тривалий час. Їх оновлення відбувається не плавно, а своєрідними поштовхами, імпульсами для яких служать науково-технічні відкриття та нововведення. Зміна „ основних капітальних благ» вимагає значних нагромаджень, великих інвестицій. Отже, Кондратьєвим була обґрунтована інвестиційна теорія Д. х. в е. В 30-х роках австрійський економіст Й. Шумпетер доповнив її інноваційним механізмом. Згідно з цим Д. х. в е. зумовлюються також нерівномірністю процесу нововведень, зростанням чи зниженням схильності підприємців до значних інновацій — технічних, технологічних, організаційних, випуску нових видів товарів тощо. Середньострокові цикли розвиваються на фоні Д. х. в е. На фазі їх спаду гостро проявляють себе промислові кризи. Фаза піднесення не виключає кризи, але вони виникають, як правило, на фоні довготривалої зростаючої кон'юнктури. Розуміння механізму Д. х. в е. створює можливість довгострокового прогнозування економічного розвитку. Останній /четвертий з початку формування циклічного поступу економіки/ великий цикл бере свій початок з кінця другої світової війни, фаза піднесення триває до початку 70-х років. Сьогодні світова економіка розвивається на фазі спаду.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити