Економічний словник довідник - 2020


Додаткова вартість

Додаткова вартість - соціально-економічна форма додаткового продукту в умовах розвинутих товарно-грошових відносин, перш за все при капіталізмі. Д. в. - це вартість додаткового продукту, створеного найманими працівниками, яка повністю привласнювалась класом капіталістів в XVI - перші десятиліття XX ст. У наш час деяка частка додаткового продукту у формі дивіденду /Див. Дивіденд/ привласнюється найманими працівниками - власниками певної кількості акцій. На підприємствах, викуплених трудо­вими колективами, більша частка Д. в. привласнюється працівниками цих підприємств, а менша вилучається державою через механізм оподаткуван­ня банками та іншими фінансовими інститутами шляхом отримання процентів за кредити. Передумовою виникнення додаткової вартості було формування класу найманих працівників — вільних, але позбавлених власності на засоби виробництва і виготовлений продукт. Щоб отримати необхідні життєві блага, вони змушені були продавати свою робочу силу. Виробництво Д. в. здійснюється завдяки здатності найманого працівника створювати своєю працею більшу вартість, ніж вартість його робочої сили. Тому, купуючи робочу силу навіть за її вартістю, капіталіст отримує замість цього весь продукт праці, створений найманим працівником. Він складається з еквівалента вартості робочої сили та додаткової вартості, На цьому побудований весь механізм експлуатації при капіталізмі, Щоб створити Д,в. капіталіст повинен купити і засоби виробництва, але ця частина авансованого ним капіталу в процесі капіталістичного виробництва не змінюється, тому отримала назву постійного капіталу.

Та частина авансованого капіталу, яка витрачається на купівлю робочої сили в процесі виробництва, змінює свою величину/не тільки відтворює вартість робочої сили, але й створює Д. в. /І тому називається змінним капіталом. Відношення додаткової вартості /т/ до змінного капіталу /v/ виражає ступінь експлуатації найманих робітників при капіталізмі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити